Tovább élnek szokásaink

Szatmár megye – Nem halt ki teljesen a
hagyományos
májusfaállítás és a
májuskosár-adás. A májuskosarat
a fiatal lányok kapják május
elsején udvarlójuktól.

A májuskosárba tett virágok
színei üzenetet hordoznak, hiszen az a
lány, aki fehér színű
virágokból összeállított
kosarat kap, még az idén férjhez megy.
A piros virágokból
ősszeállított kosár inkább
figyelmesség udvarlója
részéről, de még nincs komoly
elhatározás mögötte. A
virágárusok elmondása szerint a
100-200 lej értékű kosarak voltak
kelendőek, melyekbe annyi szál virág
került, ahány éves a
megajándékozott leány. A
májusfaállítás szokása
elsősorban a falvakban él tovább, ahol a
legények szalaggal díszített,
zöld levelű nyírfát
kötöznek május 1-jére
virradó éjszaka a lányos házak
kapujához.