Tőkés László sajtópere

Tőkés László sajtópere
Ismeretes, hogy Tőkés László EP-képviselő, volt temesvári lelkipásztor tavaly pert indított az ügynökmúltjáról elhíresült Dan Voiculescu ex-konzervatív párti elnök médiaérdekeltségi körébe tartozó bukaresti „Rețeaua de Săptămânale Locale”, valamint az ennek kötelékébe tartozó „Ghimpele de Bihor” főszerkesztője, Florin Budea ellen, a váradi hetilap múlt év januári lapszámában megjelent, „Tőkés, a Szekuritáté alkalmazottja” („Tőkés, angajatul Securității”) című rágalmazó cikk miatt.

A mai napon, a Nagyváradi Bíróságon a peres eljárás a felek meghallgatásával folytatódott. Ügyvédje, dr. Kincses Előd társaságában az EP alelnöke személyesen jelent meg a tárgyaláson, és válaszolt a bíró és az alperes kérdéseire. A panasztévő kérdéseire válaszolva Florin Budea újságíró azzal mentegetőzött, hogy nevezett irományának címbeli állítása és lejárató tartalma nem a püspök rágalmazására irányult, másfelől pedig azzal, hogy a kifogásolt állítások nem neki, hanem Aurel Căprariu volt Securitate-tisztnek tulajdoníthatók.

Az alperes hamis érveit módszeresen cáfolva, Kincses Előd egyértelműen tisztázta, hogy a Szekuritáté Irattárát Átvilágító Országos Tanács (CNSAS) bizonylata alapján, mely szerint Tőkés László nem kollaboránsa, hanem éppenséggel üldözöttje volt a titkosszolgálatnak – a per tárgyát képező újságcikk állításai teljességgel alaptalanok. A bírónő ennek ellenére Căprariu ezredes kihallgatását rendelte el, amit az ügyvéd inokolatlannak ítélt. Kiegészítő megszólalásában Tőkés László kifejezetten tiltakozott a volt egyházi szekus meghallgatása ellen, annak a véleményének adva hangot, hogy az – egyházunkat üldöző – volt szekusoknak sokkal inkább a börtönben, mintsem hogy a tanúk sorában a helyük.

Elgondolkoztatóan ellentmondásos körülmény, hogy miközben európai alelnökünk Brüsszelben „a kommunizmus perének” beindításáért harcol – ezenközben idehaza még mindig a titkosszolgálat volt „bajnokai” tematizálják a sajtót, vagy éppenséggel az igazságszolgáltatásban kapnak „igazságosztó” szerepet. A rágalmazási per következő tárgyalását folyó év március 4-re tűzték ki.