Tőkés László nyilatkozata a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrenddel kapcsolatosan

Tőkés László nyilatkozata a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrenddel kapcsolatosan
A sajtó részéről érkezett kérdésekre és egyes politikusi bírálatokra válaszolva, ezúton tudatom, hogy brüsszeli EP-képviselői kötöttségeim nem teszik lehetővé, hogy a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend becsületbírósága 2013. szeptember 26-ra szóló beidézésnek eleget tegyek.

Távollétemben Kincses Előd ügyvédnek adtam meghatalmazást arra, hogy a bíróság előtt képviseljen. Nagyon remélem, hogy a védelem alkotmány biztosította jogának megfelelően jogi képviselőm akadálytalanul eleget tehet feladatának. Hogyha 1989-ben a Ceauşescu-diktatúra idején, Maria Bobu akkori igazságügyi miniszter jóváhagyásával megtehette ezt a temesvári peremben – miért ne tehetné meg ugyanezt huszonnégy év után, a Victor Ponta vezette demokratikus Romániában?

A nyolc szocialista pártállású kitüntetett által, a becsületbírósághoz benyújtott, azonos megszövegezésű panaszlevelet – román eredetiben és magyar fordításban – mellékelem. Ebből világosan kitűnik, hogy a benne foglalat vádak teljes mértékben alaptalanok.

Az „etnikai kritériumokra alapozott autonómia veszélyes tézisének népszerűsítésével” (idézet a levélből) akár az egész RMDSZ is megvádolható volna, hiszen programja is tartalmazza ezt. Ilyen alapon akár Kelemen Hunor, Markó Béla és Borbély László is megfosztható volna „Románia Csillagától”.

Tudtommal Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke is ugyanebben a kitüntetésben részesült. Ő évekkel ezelőtt éppen a Román Akadémia, nevezetesen Ionel Haiduc elnök – egyben pedig a becsületbíróság elnöke – vendégeként járt Bukarestben, és tartott nagy ívű előadást az autonómiáról.

A becsületbíróság holnapi összeülése előtt mondvacsinált esetem elbírálásához érdemben nem kívánok hozzászólni. Megtettem ezt már előző elvi nyilatkozataimban, másfelől pedig amit mondhatnék, azt hivatalos válasziratában jogi képviselőm, Kincses Előd mind megfogalmazta.

Brüsszel, 2013. szeptember 25.

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia-Tanács elnöke