Tőkés László nyilatkozata

Tőkés László nyilatkozata
Közismert, hogy a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend Becsületbírósága 2013. szeptember 26-i alakuló ülésén az általam meghatalmazott Kincses Előd ügyvédet nem volt hajlandó meghallgatni, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy a bíróság október 11-re halasztott – következő – ülésén, bepanaszoltként, „személyesen védjem meg magam”.

Ennek nyomán hivatalos megkereséssel fordultam az Érdemrendek Kancellári Hivatalához, személy szerint Gheorghe Anghelescu kancellárhoz, melyben ismételten kértem a védelem alkotmányos jogának biztosítását meghatalmazott ügyvédem által (lásd Románia Alkotmányának 44. cikkelyét).

Ezzel együtt Kincses Előd ügyvéd is megkeresést intézett a Romániai Ügyvédi Kamarák Egyesületéhez, állásfoglalásukat kérve a Becsületbíróság „megengedhetetlen és törvénytelen magatartása” ügyében.

Mindent egybevetve, törvényes jogi védelmem alapvető alkotmányos jogának biztosításához továbbra is ragaszkodom. Figyelembe véve, hogy egy állami kitüntetés visszavonásáról egy pártbizottság csak egy pártállamban dönthet, jelenlétemmel nem vagyok hajlandó asszisztálni ahhoz a „koncepciós perhez”, melyet a plágiummal gyanúsított Victor Ponta miniszterelnök politikai rendelésére egy szocialista-liberális pártbíróság bonyolít le.

Nagyvárad, 2013. október 3.

Tőkés László, a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend lovagja