Tőkés László: meg kell szabadulni a múlt tehertételeitől

Tőkés László kedden tartott sajtótájékoztatót nagyváradi európai parlamenti irodájában. Fotó: Mohácsi László Árpád
Tőkés László kedden tartott sajtótájékoztatót nagyváradi európai parlamenti irodájában. Fotó: Mohácsi László Árpád
„A reformáció 500. évfordulójára Anyaszentegyházunknak a tisztulás és a megújulás jegyében kell készülnie” – az egyházi titkosszolgálati átvilágítások kiváltotta reakciók kapcsán tartott sajtótájékoztatót kedden Nagyváradon Tőkés László európai parlamenti képviselő.

Mint arról portálunkon is olvashattak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) korábbi püspöke májusban egy-egy sajtóértekezleten, illetve nyilatkozatban foglalkozott az idei romániai választások, valamint az egyházi titkosszolgálati átvilágítások összefüggéseivel. Az ezt követő hetekben több reagálás is megjelent mind a helyi, mind pedig az országos sajtóban, melyekben Tőkés László megítélése szerint az RMDSZ részéről támadások érték személyét. Ezért is tartotta fontosnak megtartani a keddi sajtótájékoztatót, és ismét kinyilvánítani elvi álláspontját az ügyben, miszerint „egyházi és nemzeti létérdekünk, Egyházunk megújulásának pedig nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy az elhúzódó, illetve szándékosan késleltetett átvilágítást továbbvigyük, és több mint két évtized után egyházi életünket végre ténylegesen megtisztítsuk és megszabadítsuk a kommunista múlt nyomasztó és visszahúzó örökségétől.”

Jelentések

Tőkés László a keddi sajtótájékoztatón elmondta: a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) ugyan 2009-ben olyan iratot állított ki az akkori püspökjelöltről, amely szerint „nincs arra vonatkozó adat, hogy Csűry István a Securitate ügynöke vagy besúgója lett volna”, a szegedi Molnár János egyháztörténész azonban olyan jelentéseket talált egyes erdélyi lelkészek megfigyelési dossziéiban, amelyek minden bizonnyal Csűrytől származnak. A jelentések egy része az 1986–1989-es időszakból származik egy Kiss fedőnevű ügynöktől, akit a Securitate tisztjei szalárdi lelkészként is emlegetnek. Tőkés László elmondta, ebben az időszakban Csűry István volt a református lelkész az említett településen. Tőkés László Kiss ügynök hét jelentésének a szövegét is a sajtó rendelkezésére bocsájtotta tegnap azokkal az utasításokkal együtt, amelyeket a Securitate tisztjei e jelentések alapján megfogalmaztak. Tőkés László két 1982-ből és 1984-ből származó jelentés kivonatát is közzétette, amelyeket Roşescu fedőnéven adtak, és amelyeket szintén Csűrynek tulajdonít. Megemlítette: ezek a jelentések annak a zsibói Molnár Jánosnak, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanárának a dossziéjából kerültek elő, akit a Securitatéval folytatott együttműködése miatt egy hónapja tiltott el a lelkészi szolgálattól az Erdélyi Református Egyházkerület fegyelmi bizottsága.

Nyilatkozat

A fentebb említetteket egy nyilatkozatban is összegezte a KREK korábbi püspöke, ebből idézünk: „A «hamis ügynökvádakat» emlegető és «a legitim vezetőket hazugságaikkal bemocskolók» ellen kirohanó püspöki képmutatásra, valamint a félrevezetett Bihar, Szatmár és Szilágy megyei RMDSZ-szervezetek «alaptalan rágalmazást» kiáltó ellenséges támadására szolgáljanak egyenes válaszként azok a titkosszolgálati jelentések, melyek az 1986–1989-es időszakból a «KISS» fedőnéven működött Csűry István volt szalárdi lelkésztől származnak. (…) A mellékelt besúgójelentésekből egyértelműen kiviláglik, hogy a mostani királyhágómelléki püspök annak idején túlbuzgó odaadással jelentett lelkésztársairól és elöljáróiról, nevezetesen Kovács Imre, Gellért Gyula, Zsisku János, Makai Lehel, Gavrucza Tibor, Major Huba, Kallós István, Szekeres Sándor lelkipásztorokról, valamint Gálfy Zoltán, Juhász Tamás, Kozma Zsolt és (zsibói) Molnár János teológiai professzorokról. Megjegyzésre méltó, hogy ezen jelentések nem Csűry István saját hálózati dossziéjából, hanem az érintettek iratgyűjtőiből kerültek elő – éppen ezért nem tudjuk, hogy még mennyi hasonló irat kapcsolódik «KISS», illetve «ROŞESCU» nevéhez. A Securitate Irattárait Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) ugyanis mindmáig nem tett eleget az Egyházkerület azon igénylésének, hogy bocsássa rendelkezésére a püspök dossziéját, hanem egy olyan igazolványt bocsátott ki, amely szerint «nem léteznek olyan adatok és dokumentumok, amelyekből Csűry István úr Securitate-alkalmazotti vagy -kollaboráns minősége kitűnne» (…). Ez azonban semmiképpen sem az ő ártatlanságát, hanem – a mellékelt titkosszolgálati jelentésekből kikövetkeztethetően – sokkal inkább terhelő iratai kiadásának a szándékos visszatartását bizonyítja.”

A megújulás jegyében

Tőkés László felidézett két olyan esetet is, amelyekből véleménye szerint kiviláglik, hogy következetes kiállással és konzekvens döntésekkel elő lehet segíteni a tisztulási folyamatot (a Securitatéval való együttműködés miatt Fazakas László egykori margittai lelkész RMDSZ-képviselői mandátumától és püspökjelöltségétől, míg zsibói Molnár János teológiai tanár lelkipásztori minőségétől volt kénytelen megválni), és ismét megerősített álláspontját: „Huszonhat évvel az ateista-kommunista diktatúra bukása után végképpen eljött az ideje annak, hogy fájdalmas múltunk tehertételeitől megszabaduljunk. A reformáció 500. évfordulójára Anyaszentegyházunknak a tisztulás és a megújulás jegyében kell készülnie. A közelgő országos választásokon pedig olyan jelölteket kell indítanunk, akik nemzeti közösségünk ügyét nem alibinek tekintik, hanem szabad és tiszta lelkiismerettel tudják képviselni ország-világ előtt.”A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .