Tőkés László közleménye

Veszélyeztetett kisebbségi nyelvek és kultúrák egy globalizálódó világban, jogfosztott és brutális módon elnyomott nemzeti közösségek az egyesült Európa és az Olimpiai Játékok árnyékában – tömören ekképpen foglalható össze Tőkés László EP-képviselő ezekben a napokban elhangzott brüsszeli megszólalásainak a tárgya.

A 2008. április 8-i, Leonard Orban soknyelvűségért felelős európai biztossal való találkozó után (lásd vonatkozó közleményünket), a következő napon európai parlamenti képviselőnk napirend előtti felszólalásában foglalkozott a tibeti helyzettel, majd a késő esti órákban az „Európai kulturális program a globalizálódó világban” című Jelentéshez szólt hozzá a Parlament plenáris ülésén.

Felszólalás Tibet ügyében

Még alig ültek el a Koszovó függetlenségének kikiáltása keltette hullámok, és máris a véres elnyomást szenvedő Tibet ellenállása vonja magára a pekingi nyári olimpiára készülő világ figyelmét. Mindkét esetben nacionalista-kommunista rendőrállamok erőszakos gyarmatosító politikája vezetett vérontáshoz. Mindkét esetben a népek önrendelkezési jogának a megtagadása idézett elő az egész világ békéjét veszélyeztető válsághelyzetet.

A Béke Nobel-díjas Dalai Láma leleplezte a tibeti nép ellen folytatott kulturális genocídiumot és demográfiai agressziót.

A volt kommunista Romániában is jól ismertek ezek a módszerek. Ceauşescu is Románia „belügyének” tekintette a kisebbségek elnyomását – miként a tibetiek esetében Kína is ezt hangoztatja.

XVI. Benedek pápával együtt az Európai Parlament is lépjen fel „az igazságtalanság, a gyűlölet és az erőszak ellen”. Szálljon síkra Tibet területi autonómiájának a biztosítása érdekében!

Várjuk, hogy a Dalai Láma és a Római Pápa itt, Európa Képviselőházában mondja el a világnak, hogy: igazság nélkül nincsen békesség.

Hozzászólás Vasca Graca MouraJelentéséhez

Örömmel üdvözlöm Vasca Graca Moura Jelentését az európai kulturális programról a globalizálódó világban.

A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejében hangsúlyoznunk kell a kultúra rendkívüli jelentőségét az európai identitástudat erősítésében.

Romániai magyarként felhívom a tagállamok figyelmét Európa kisebbségi és veszélyeztetett kultúráinak a támogatására. Példaként megemlítem a Romániában élő magyarok, nevezetesen a moldvai csángók és az erdélyi székelyek, továbbá a görögországi és a bulgáriai makedónok, a szerbiai románok, valamint a spanyolországi baszkok ősi kultúráját, melyeket kontinensünk kulturális örökségének részeként a tagországok oltalmazni kötelesek.

Az Európa Tanács részéről példaértékű az az Ajánlás, melyet Tytti Isohookana-Asunmaa finnországi képviselőasszony csángókról szóló jelentése alapján fogadott el, hiszen a kipusztulás határán álló csángó kultúra megőrzését szorgalmazza.

Az EU külkapcsolatai összefüggésében a kínai kommunista diktatúra által megszállott Tibetre is oda kell figyelnünk, ahol – a Dalai Láma megfogalmazása szerint – „kulturális genocídium” sújtja a világ egyik legősibb kultúráját.