Tőkés László felszólalása

Tőkés László független EP-kéviselő 2008. január 30-án az Európai Parlamentben felszólalt Dan Voiculescu „nyelvtörvénye”, valamint a tanügyi törvénytervezet jelenlegi formája ügyében. Felszólalását az alábbiakban tesszük közzé:

 

Felszólalás

Két diszkriminatív jellegű román törvénytervezet tárgyában

Románia új parlamenti képviselőjeként, Isten áldását kérve, tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat.

A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejében (European Year of Intercultural Dialogue) ezúton tájékoztatom Önöket a romániai Konzervatív Párt azon szélsőségesendiszkriminatív törvénytervezetéről, mely – elfogadása esetén – az állampolgárság elvesztésével szankcionálná a román államnyelvet nem ismerő, etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket. Ez az abszurd nyelvtörvény mindenekelőtt az Erdély földjén őshonos magyar közösség ellen irányul. Mindezideig egyetlen román parlamenti párt sem foglalt állást ellene, sőt az Országos Diszkrimináció- Ellenes Tanács is zöld utat adott neki. Ezzel egyidőben egy másik diszkriminatív jellegű tervezet, a tanügyi törvény elfogadására készül Románia Parlamentje.

Ezekkel az ügyekkel közvetlenül Leonard Orbanhoz, az Európai Bizottság soknyelvűségért felelős romániai főbiztosához fogunk fordulni, mert meggyőződésünk, hogy Romániának a nyelvi jogok tekintetében az Európai Parlament demokratikus gyakorlatát kellene követnie.

 Brüsszel, 2008. január 30.                                                                         Tőkés László