Tőkés László Délvidéken

2008. április 2-án délután Brüsszelben tartotta soros ülését az Európai Parlament dél-kelet-európai országokkal való kapcsolatokért felelős Küldöttsége, Doris Pack elnökasszony vezetésével.

A tanácskozás meghívott előadója Oliver Dulic, a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének elnöke volt, aki bevezetőként a szerbiai helyzetet mutatta be általánosan. Az európai csatlakozás iránt elkötelezett Szerbiai Demokrata Párt politikusa pragmatikus megközelítésben elemezte a balkáni országban kialakult válságos helyzetet, és ennek megfelelően – pártja szempontjából – az Európa-barát politikai erők választási győzelmének fontosságára helyezte a hangsúlyt. A közelgő választások legfőbb tétje az, hogy Szerbia az „európai utat” válassza – hangzott el többek felszólalásában. Oliver Dulic házelnök az interparlamentáris küldöttség konkrét lépésekben megnyilvánuló támogatását kérte ennek érdekében.

A megbeszélésen látható módon háttérbe szorult, illetve csupán megkérdőjelezhetetlen politikai tényállásként vetődött fel Koszovó ügye. Hasonlóképpen a kisebbségi kérdés sem nyert nagyobb hangsúlyt az integrációval kapcsolatos kérdésekhez képest. Ez alól csupán egy-két felszólalás jelentett kivételt. Becsey Zsolt EP-képviselő a délvidéki magyarok és a koszovói szerbek helyzetének azonos mérték szerinti rendezése mellett foglalt állást. Ezzel szemben Jean Marinescu román képviselő a kisebbségi autonómia „veszélyes” voltára hívta fel a figyelmet.

Tőkés László képviselő az EP Dél-Kelet-Európai Interparlamentáris Küldöttségének tagjaként vett részt és szólalt fel a tanácskozáson. Ezt megelőzően, 2008. március 29-én Becsey Zsolttal közösen látogattak el Délvidékre, ahol a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Választási Konvenciójának meghívottjaiként tartottak beszédet Bácskatopolyán.

Európai parlamenti képviselőnk, Kárpát-medencei programjának megfelelően, a határon túli nemzetrészek ügyének képviseletét is kötelességének tartja. Ennek értelmében ismertette a tanácskozás résztvevőivel a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács nevében a Bukarestben zajló NATO-csúcsértekezlet alkalmából megfogalmazott Nyílt levelet, és ajánlotta az Európai Parlament, illetve a Dél-Kelet-Európai Parlamentközi Küldöttség figyelmébe a szerbiai kisebbségek, közelebbről a délvidéki magyarság helyzetét.

Tőkés László együttérzéssel beszélt Szerbia „Trianonjáról”, emlékeztetve arra, hogy az I. világháborút követően a szerbekéhez hasonló szenvedést okozott a magyarságnak Erdély elszakítása.

Erdélyi képviselőnk a kisebbségi kérdés meghatározó fontosságára mutatott rá a volt Jugoszlávia összeomlásában. A szerb nép újkori tragédiájának egyik legfőbb előidézője a kisebbségek és az együttélő más nemzetek nacionalista elnyomása – mondta. Ugyanazokat a hibákat és vétkeket a mai Szerbiában és az egyesült Európában nem szabad megismételni. A Kárpát-medencei magyar pártok és képviseleti szervezetek álláspontja szerint az autonómiák rendszerének differenciált bevezetése nemcsak a kisebbségi magyarság, hanem az egész térség stabilitása szempontjából is fontos volna.

Tőkés László az Szerb Ortodox Egyház szerepével, másfelől a Timok-völgyi románok helyzetével kapcsolatban intézett kérdéseket Oliver Dulichoz, és felvetette egy esetleges ökumenikus egyházi misszió felállításának gondolatát a nemzeti megbékélés szolgálatában.

Oliver Dulic kivételes empátiával fogadta a felvetéseket, és arról biztosította az európai képviselőket, hogy Szerbia már eddig is, ezután pedig még inkább kellő figyelmet fog szentelni a területén élő kisebbségi közösségeknek. Horvát kisebbségi származására utalva külön is kitért az általa példaszerűnek nevezett vajdasági viszonyokra. Maga is oda való lévén, európai képviselőnket meghívta Szabadkára.