Tőkés László átadta az EP-alelnöki stafétát

Tőkés László átadta az EP-alelnöki stafétát
Tőkés László EP-képviselő 2012. február 9-én Budapesten átadta az Európai Parlament alelnökségét utódjának, Surján László kereszténydemokrata politikusnak, akit az EP január 18-i plenáris ülésén választottak meg a tizennégy új alelnök közé.

 

 

 

Mint ismertes, Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét 2010 júniusában, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának javaslatára, a magyar és a román néppárti delegáció támogatásával jelölték az EP alelnöki tisztségére, azt követően, hogy elődjét, Schmitt Pált a Magyar Országgyűlés elnökévé, majd pedig Magyarország köztársasági elnökévé választották. Tőkés László másfél esztendeig tartó szolgálata után, tavaly decemberben jelentette be, hogy erdélyi elfoglaltságaira való tekintettel, az ötéves törvényhozási ciklus felénél megtartott általános tisztújításon nem vállalja a jelöltséget az alelnöki tisztségre.

 

Erdélyi képviselőnk alelnökként a kultúráért, az egyházi és vallási felekezetekkel való párbeszédért, a Keleti Partnerségért, valamint a nyugat-balkáni bővítésért egyaránt felelt, mindemellett a kulturális és a külügyi szakbizottságok, illetve az Emberi Jogi Bizottság tagjaként is tevékenykedett. „Keresztény Európát” meghirdető képviselői programja szellemében a Lisszaboni Szerződés vallási párbeszédre vonatkozó 17. cikkelyének életbe léptetését szorgalmazta, ezzel is előmozdítva az EU és az egyházak közötti párbeszéd intézményesítését.

 

A staféta átadásakor Tőkés László kifejtette: végre olyan történelmi időszakban élünk – Európa sokrétű válsága ellenére – amikor nagyjából egy irányba mutatnak az európai és a magyar politikai tendenciák. „Nem kell szembe mennünk Európával; az európai egyesülés szerves részét képezheti a magyar nemzetegyesítés folyamata” – mondotta az erdélyi politikus.

 

Szólt arról is, hogy az erdélyi magyarok képviselete szerinte már nem kisebbségi ügy, hanem az egységes magyarság képviseletét jelenti. Hozzáfűzte, „jó volt a magyar uniós elnökség idején alelnöknek lenni”.

 

A Surján Lászlónak átnyújtott staféta tulajdonképpen a Lisszaboni Szerződés 17. paragrafusának az életbe léptetésére vonatkozó határozatot tartalmazza. Mint ahogy a korábbi alelnök elmondta, másfél évig betöltött mandátuma éppen csak elegendő volt arra, hogy „egy eléggé keresztényellenes közegben” elkészíthesse a 17. cikkelyről szóló jelentést.

 

A stafétát átvevő Surján László arról beszélt, hogy Schmitt Pál és Tőkés László után megtiszteltetést jelent számára átvenni az alelnöki tisztséget. Nemzetpolitikai kérdésekben teljes az egyetértés elődjével, és mint fogalmazott, szülőhelye, Kolozsvár is minden szempontból kötelezi.

 

„Tőkés Lászlónak hihetetlenül nagy érdemei vannak abban, hogy ez a bizonyos jelentés megszületett és azt el is fogadta az EP. Különösen hálás vagyok Tőkés Lászlónak, hogy ezzel a munkával tulajdonképpen lezárta azt a fontos fejezetet, amit úgy is lehetne nevezni, hogy dialógus a dialógusról” – zárta szavait Surján László.

 

Tőkés László sajtóirodája