Tőkés Edith nyilatkozata: „visszautasítom és elítélem”

Tőkés Edith
Tőkés Edith
Az Erdély Online-on is megjelent, Visszautasítják a rágalmakat című nyilatkozatra reagálva közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe Tőkés Edith. Ezt közöljük az alábbiakban.

 

„Alulírott Tőkés Edith a közvélemény pontos tájékoztatása végett, dokumentumok alapján a következőket nyilatkozom: 1. A román sajtóban megjelent, nekem tulajdonított „Răspuns la Întâmpinare” irat nem származik a bírósági válókereseti dossziéból. Tőkés László ezt pontosan tudja, mert ismeri és tudomása van az oda letett, regisztrált, számozott és általam aláírt iratokról, amennyiben a peres eljárás szerint kötelező volt számomra egy példányt neki is átadnom.

„Hamis és hazug”

A különböző sajtóhírekben megjelent és Demeter Szilárd személyemre vonatkozó állításaira a következőt válaszolom: hamis és hazug az alábbi állítás, mely szerint: „Azzal kapcsolatban, hogy Joó Edit, Tőkés László volt felesége szintén hűtlenséggel vádolta meg válókeresetében az egykori püspököt, és azt állította, hogy egykori férje megalázta, Demeter Szilárd azt mondta: szeretnék két dolgot szétválasztani: hogy mit mond válás közben egy vélhetően sértődött asszony, az egy dolog, hogy úgy mondjam, a saját lelkiismeretével kell elszámolnia. A bíróság mindenesetre sem első fokon, sem másodfokon eleddig nem adott hitelt ennek a vádaskodásnak (manna.ro, http://manna.ro/porta/erdelyi-dsk:-tokes-perel-2011-12-09.html)”; „Egy válni akaró asszony állításait pedig nem lehet készpénznek venni, főként úgy nem, hogy az eddigi polgári peres eljárás során ezen inszinuációkat nem tudta bizonyítani (Demeter Szilárd, sajtófőnök, irodavezető, http://www.erdon.ro/visszautasitjak-a-ragalmakat/1861785)”. A fenti hamis megállapításokkal szemben a már az alapfokon kimondott „Sentinţa civilă nr. 2194/2011, data: 23.02.2011”, Tőkés Lászlónak is hivatalosan kiértesített okiratban a következő szerepel, szó szerint idézve: „…Astfel, faţă de acţiunea formulată de reclamantă, care a cerut culpa exclusivă a pârâtului, această culpă a lui a reieşit clar din probele administrate. Cea mai importantă problemă a cuplului a fost modul în care a fost tratată reclamanta de către soţul ei şi relaţiile extraconjugale întreţinute de acesta. Martorul … (filele 40-42 dos.) a relatat mai multe episoade din care a rezultat comportamentul pârâtului faţă de soţia lui, faptul că o umilea în public, o batjocorea de-a dreptul, adresându-i şi cuvinte jignitoare. Apoi, multe din relaţiile extraconjugale ale pârâtului au fost de notorietate, fiind cunoscute chiar de enoriaşi, care venea la martorul … şi-l întrebau de ce biserica nu face ninic în acest sens. Toate acestea au fost confirmate şi de martora … (filele 53–55 dos.) (…) Pârâtul îi reproşa reclamantei orice, se lega de orice, nu suporta să fie contrazis. (…) De asemenea s-a menţionat şi despre relaţiile extraconjugale ale pârâtului .”

A fenti szöveg a Bíróság megállapítása az általa kibocsájtott alapfokú végzésben, melyet Tőkés László nem fellebbezett meg, ezért ez másodfokon is változatlan maradt. Ebből a közvélemény számára nyilvánvaló kell legyen, hogy a Demeter Szilárd által közzétett nyilatkozat hazug és félrevezető, amit visszautasítok és elítélek.

Aláírás: Tőkés Edith


Reagálás a reagálásra


Szerkesztőségünk megkeresésére reagálva Demeter Szilárd kifejtette: „Nem kívánok Tőkés László gyermekei anyjával nyilvános polémiába keveredni. Egyetlen kérésem volna: hagyja békén a munkatársaimat, mert őket kötelességem megvédeni, és ezen kötelességemnek mindenkor, minden körülmények között jó szívvel teszek eleget, megérdemlik.”

Demeter Szilárd sajtófőnök, irodavezetőA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .