Többletadó megszavazva

Többletadó megszavazva
Az ingatlanadójuk kétszeresét kell fizessék jövőre azok, akiknek műemlékingatlana rossz állapotban van, illetve nincs megfelelően karban tartva.

A hétfői nagyváradi tanácsülésen a szociáldemokrata párti (PSD) képviselők ellenszavazatai mellett fogadták el azt a határozattervezetet, mely többletadóval sújtja azokat a Váradon műemléképületekkel rendelkező ingatlantulajdonosokat, akik nem megfelelő módon tartják karban ingatlanukat. A határozat szerint az elhanyagolt műemléképületek tulajdonosai jövőre az alapadó kétszeresét, 2017-ben a háromszorosát kell kifizessék, és így emelkedik a többletadó fokozatosan míg el nem éri az ötszörös árat, természetesen csak abban az esetben, ha időközben nem történik meg a szükséges ingatlanrehabilitáció. A határozat értelmében az önkormányzat munkatársai járják a várost, és megállapítják azt, mely műemléképületek vannak a legrosszabb állapotban, és az elfogadott szabályzat szerint minden egyes többletadóval sújoitt ingatlan esetében külön helyi tanácsi határozatot kell elfogadni, és az elfogadást követő öt napon belül értesíteni kell erről az érintett tulajdonosokat. A napirendi pont vitáján Adrian Stanga PSD-s helyi tanácsos felvetette, hogy már az épület állagát felmérő értesítést közölni kellene az ingatlantulajdonosokkal, és ez az értesítés kellene képezze a többletadó kivetéséről szóló határozat-tervezetnek, és javasolta azt is, hogy legkésőbb június 30-ig hozzanak döntéseket a többletadóról. Mindkét javaslatot elvetette a tanács, mely a a napirendi pontot az eredeti formájában szavazta meg. Huszár István alpolgármester a szavazás után kifejtette, hogy az ügymenet fontos eleme az, hogy a többletadó megállapítására vonatkozó tanácsi határozatokat öt nappal azok elfogadása után a tulajdonosok tudomására kell hozni, ugyanakkor a többletadóval sújtott ingatlantulajdonosok az év november 30-ig kötelessége értesíteni a hivatalt arról, hogy felújítási munkálatokat végeztek ingatlanukon, ellenkező esetben a következő évben is fizetni fogják a többletadót.

Pap István