Többet várnak a vállalkozók a politikusoktól

Többet várnak a vállalkozók a politikusoktól
Sajtótájékoztatót tartottak tegnap a Vállalkozók Szövetségének képviselői. Több témáról is szó esett, például egy olyan statisztika is készül, mely kimutatja: hogyan működtek közre a politikusok a vállalkozókkal, voltak-e javaslataik, ötleteik, támogatták-e őket.

A megjelenteket Ioan Lucian, a szövetség elnöke köszöntötte, előrebocsátva: több témáról is szó lesz, ezek mindegyikét egy-egy munkatársa fejtette ki. Sorina Bradea alelnök azokról a projektekről beszélt, melyek keretében fiatoknak volt alkalmuk kipróbálni, mit jelent olyan szakmákban dolgozni, melyeket esetleg szeretnének elsajátítani. Az egyetemisták az egyetemi gyakorlatukat végezték, a diákok pedig egy olyan program révén vettek ebben részt, amit a Vállalkozók Szövetsége a jövőben is folytatni fog. Tekintve, hogy Romániában a mesterségek, a mesteremberek kezdenek „eltűnni”, támogatják a mesterségek oktatását. A szövetség pártolja a szakiskolák fejlesztését, de a szülők felvilágosítását is, hogy ismerjék fel: milyen előnyökkel jár, ha a gyerekük szakmát tanul. Tapasztalatunk, hogy a szülők sokszor ódzkodnak attól, hogy gyerekük szakmaiskolába járjon, ismertette tapasztalataikat Sorina Bradea. Vasile Fonoage első elnökhelyettes arról tájékoztatott, hogy egyeztettek Claudiu Pop prefektussal a DN76 országút és az autópálya Bors-Széplak szakasza építésének állásáról. Elmondta: jó hírek vannak végre, a vállalkozók a maguk részéről támogatják a munkákat, hiszen nem mindegy, milyen a közlekedés minősége. Információi szerint olyan ütemben dolgoznak a romániai autópályákon, ahogyan még sosem az elmúlt évtizedekben. Minderre hatással lehet, hogy parlamenti választások következnek. Tárgyaltak a biztosításokról, de nem nagyon esik szó arról, hogy miért nőttek az árak.

Működjön a reptér

Constatin Jurca elnökhelyettes a nagyváradi reptérrel kapcsolatban megjegyezte: a vállalkozói réteg egyre türelmetlenebb a politikum hozzáállását látva. Elvárásuk lenne, hogy a légi kikötő nagy kapacitással működjön, részükről nem érdekes, hogy akár Debrecennel, akár Szatmárral konkurál, fő szempont, hogy tegyen eleget az üzletemberek, vállalkozók elvárásainak. Nagy reményeket táplálnak az új politikusi generáció irányába, mely talán fogékonyabb lesz a téma iránt. A kis és közepes vállalkozások EU-s támogatásáról szólva Dorel Puchianu bizottsági elnök tréfásan megjegyezte: repülőről nézve Bihar nagyon szép, a földről már árnyalt a kép, lásd az utak állapotát, a munkaerőpiacot. A cél az lenne, hogy a támogatások minél rövidebb úton jussanak el a vállalkozókhoz. A megye elöljáróságai közül azok 70%-val felvették a kapcsolatot együttműködési céllal. Ezekhez keresik a megfelelő formákat, hogy a munkanélküliek, az inaktívakat vagy a saját céggel nem rendelkező alkalmazottakat támogatáshoz juttathassák, természetesen nem közvetlenül, hanem erre kitalált szervezeteken keresztül. A támogatás elnyerésének módja: ötletekkel kell előállni, helyekhez lehet támogatást kérni.

Green business

Szó esett még az úgynevezett green business (környezetbarát gazdaság) témaköréről is, mely lényegében az energia-felhasználás csökkentését, a korszerű technológiák bevezetését jelenti. A vállalkozók javasolják, hogy például ipari parkokban élvezzenek előnyt az ilyen módon termelők, miközben természetesen ebben az ágazatban is a profitszerzés az elsődleges. A következő hónapokban fórumokat fognak szervezni, melyeken ismertetik a green business mibenlétét, előnyeit.

Statisztika

A találkozó végén Ioan Lucian hangsúlyozta: a továbbiakban sem lesznek elnézőek olyan esetekben, amikor sérülnek a vállalkozói érdekek. A következő időszakban a Vállalkozók Szövetsége egy statisztikát fog közzétenni arról, hogyan működtek közre a politikusok a vállalkozókkal: voltak-e javaslataik, ötleteik, támogatták-e a vállalkozókat. Nem kommentálják a számokat, de az máris tudható: az ábécésorrendben felsorolandó politikusok közül többnek a neve mellett is 0 fog megjelenni.