Többen vettek részt, mint tavaly

Többen vettek részt, mint tavaly
Kevés diák hiányzott megyénkben az érettségi szimulálás első próbájáról. Többen vettek részt, mint tavaly, a felmérés rendben zajlott, tudtuk meg Claudiu Damian tanfelügyelőségi szóvivőtől.

 

A román nyelv és irodalom próbával vette kezdetét hétfőn reggel reggel az idei érettségi szimulálás. Mint utóbb megtudtuk, a tizenegyedikesek közül 292-en nem jöttek el a próbafelmérésre, a végzősök közül pedig 229-en hiányoztak. Ez 93, illetve 94 százalékos részvételi aránynak felel meg, ami meghaladja a tavalyi szimuláláson regisztrált részvételt, mondta Claudiu Damian. A próbafelmérés Bihar megyében ötven vizsgaközpontban zajlott, Nagyváradon tudomásunk szerint minden iskolában, ahol vannak tizenegyedik, illetve tizenkettedik osztályok. Fennakadások nem voltak. A diákok négyféle tételt kaptak – más-más tételeket a tizenegyedikesek és tizenkettedikesek, továbbá mást a reál és vokacionális és mást a humán szakokra járók.

Közepesen nehéz

Az Ady Endre középiskolában fél tizenkettő körül kezdtek el kijönni a diákok a felmérésről. Azok a tizenegyedikesek, akiket megkérdeztünk, könnyűnek ítélték a román nyelvből és irodalomból kapott tételeket, a tizenkettedikesek szerint pedig közepesen nehezek voltak. „Első ránézésre nehéznek tűnt, de végül is nem volt az” – mondta az egyik tizenegyedikes. „Azt gondoltuk, hogy nagyon nehéz lesz, deszerencsére tévedtünk. Mostantól legalább nem parázunk majd annyit” – tette hozzá egy másik. Ők egyébként első pontként egy Eminescu-verset kaptak, mellyel kapcsolatban kilenc kérdésre kellett válaszolniuk, a második pont során egy 150-300 szavas fogalmazást kellett írniuk a közkönyvtárak szerepéről, a harmadik pont pedig egy esszémegírása volt egy tanult drámai mű alapján.

A reál és vokacionális osztályokba járó tizenkettedikesek első pontként Adrian Maniu Ezen az estén (În seara asta) című versét kapták, a második pont az volt, hogy írjanak egy indokló szöveget arról, miért fontosak a közviták a törvények megszavazása előtt, a harmadik pont során pedig Liviu Rebreanu vagy George Călinescu egy tanult regényének egyik szereplőjével kapcsolatos esszét kellett írniuk. Azok közülük, akikkel beszéltünk, eltérő véleményen voltak: egyesek könnyűnek tartották, mások közepesen nehéznek, azzal viszont mindnyájan egyetértettek, hogy gondolkodásra serkentő feladatok voltak. Leginkább a közvitákkal kapcsolatos fogalmazást tartották komplikáltnak, erre, mint egyikük elmondta, örül, ha a maximális harminc pontból tizenötöt kap.

Kedden az anyanyelvi próbavizsgával folytatódik az érettségi szimulálás, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, csütörtökön pedig a szaknak megfelelő választott tantárgyból bizonyíthatják tudásukat – ez utóbbin csak a tizenkettedikesek vesznek részt. Az eredményeket március 18-án teszik közzé.

Neumann Andrea