Több testnevelést iktatnának be

Képünk illusztráció
Képünk illusztráció
Több testnevelési óra lesz, valamint a kisebbségi oktatásban a román nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulják majd az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, ha a Tanügyminisztérium által kidolgozott új kerettantervet elfogadják.

Február 19-ig lehetett módosító javaslatot beterjeszteni a Tanügyminisztérium által közvitára bocsátott új kerettanterv tervezet kapcsán. Jelenleg összesítik a módosító javaslatokat, és ha elfogadják, az új tanterv már a következő tanévtől érvénybe léphet. Az általános iskola alsó tagozatos (I-IV.) osztályaiban, beleértve az előkészítő osztályokra érvényes kerettantervet is, heti négy órára nőne a mozgásra és sportolásra szánt órák száma. A meglévő heti két tornaórát további két zene és mozgás órával egészítenék ki az előkészítő, az első és másodikos osztályok esetében, míg a harmadik és negyedik osztályokban a két tornaóra mellé beiktatnának egy-egy zene és mozgás, valamint játék és mozgás órát. A tornaórák számára vonatkozó változtatást olyan európai országok mintájára vezetnék be, mint Franciaország, Ausztria és Németország. A tervezetben a tornaórák számának növelését azzal indokolták, hogy a digitális világban biztosítani kell a fiatal generáció számára a kellő mozgást, ami nélkülözhetetlen az egészséges fejlődéshez. Az új tanterv tervezet szerint csak harmadik osztálytól kezdenének idegen nyelvet tanulni a diákok, ugyanakkor néhány új órát is beiktatnának, például műszaki oktatást az előkészítő osztályoknak, vagy a társadalmi ismereteket az első és másodikos osztályokban.

Változás

Egyes szakértők szerint ezek a változtatások problémát fognak okozni: például a tornaórák számának növelése a tornatermek és a szaktanárok elégtelen száma miatt. Több tanítónő elégedetlen, amiért a testnevelési órák számát a román órák kárára növelnék. Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy ha elfogadják a tervezetet, akkor a magyar, valamint kisebbségi diákokra nézve a legnagyobb változás az lenne, hogy a román nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulnák, és nagyobb hangsúlyt fektetnének a kommunikációra és a nyelvtanra. „Minden tanulónak a saját anyanyelvén kell megtanuljon a legjobban. A tervezet alapján a román nyelvet nem anyanyelvi szinten, de nem is idegen nyelvként tanulnák”, fogalmazott, majd hozzátette, hogy attól függően, hogy mikor fogadják el a tervezetet, akár már a jövő tanévtől érvénybe léphet, de mindenképp egy iskolai év elején.

Óraszámok

A tervezet szerint a magyar, vagy más nemzeti kisebbségű tannyelvű osztályokban több lesz az anyanyelvi órák száma, mint a román nyelv és irodalom óráké: előkészítő osztályokban három román és öt anyanyelvi óra lesz, elsőtől negyedik osztályig négy román óra lesz, anyanyelvi óra viszont elsőben és másodikban hat, harmadikban öt és negyedikben négy lesz. Azok akik román vagy más az anyanyelvüktől eltérő nyelven tanulnak, jogukban áll anyanyelvi órákat is felvenni, az óraszámok egyenlőek a nemzeti kisebbségű tannyelvű osztályok román nyelv és irodalom fentebb említett óraszámaival. Ezzel a magyar diákoknak átlagosan három-négy órával lesz több a heti óraszámuk. Az anyanyelvi és román órákon kívül, mindegyik tantárgyból ugyanannyi lesz az óraszám, mint román nyelvű diáktársaiknál.

Nagy Noémi