Több tankönyv még hiányzik

Több tankönyv még hiányzik
Egyes, elemi osztályosoknak való tankönyvek még meg sem íródtak, másokat pedig nem fordítottak még le. Folyamatban van a XI. és XII osztályosok tankönyveinek szétosztása megyénkben.

A tankönyvek hiánya főleg az elemi osztályos gyerekeket érinti, ugyanis az előkészítő osztályok bevezetésével egyidejűleg ezekre az osztályokban változott a tanterv, s új tankönyvek jelentek meg, illetve kellett volna megjelenjenek. Egyes esetekben viszont a közbeszerzési eljárás során nem jelentkezett senki, más esetekben az eljárás elhúzódott, illetve a magyar nyelvű fordítás még nem készült el. Amint Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, a negyedikesek matematika tankönyvére vonatkozó közbeszerzési eljárást megnyerték, de a tankönyv még nem érkezett meg, s negyedikeseknek való román, történelem és földrajz tankönyv sincs még.

Folyamatban

A magyar tagozatos elsősök, másodikosok és harmadikosok esetében a magyar és a román tankönyv megvan, a földrajz és a történelem viszont nincs lefordítva, s míg az elsősöknek és a másodikosoknak megvan a matematika tankönyvük, a harmadikosoké még hiányzik. A zene és a többi tankönyv pedig később érkezik, ezek egyébként a román tagozatosoknál is hiányoznak.

Azokban a magyar tannyelvű osztályokban, ahol a tankönyveket megkapták, de csak román nyelven, a tanítótól, illetve az iskolától függ, hogy hogyan oldják meg a helyzetet. Van, ahol feladatlapokkal dolgoznak, másutt a régi tankönyveket osztották ki a gyerekeknek.

Folyamatban van egyúttal a XI. és XII. osztályosok tankönyveinek a szétosztása, eddig a Bihar megyében szétosztandó 114 ezer tankönyv közül mintegy 55 ezret már eljuttattak az iskolákhoz. A tervek szerint október 15-ig mind a 29 kiadó, mellyel a Bihar megyei tanfelügyelőség szerződést kötött, el kell hozza a tankönyveket, hogy ezeket szétoszthassák a líceumi tanulók között.

A rendszerváltás óta egyébként most először kapnak ingyenes tankönyveket a XI. és XII. osztályosok, ezek teljes értéke közel 30 millió lej. Nemcsak az állami, hanem az akkreditált magán- oktatási intézmények tanulóinak is járnak az ingyenes tankönyvek.

Neumann Andrea

Címkék: ,