Több szakaszos beiratkozás

Több szakaszos beiratkozás
Nagyvárad- Szerdán a Bihar Megyei Tanfelügyelőség székhelyén sajtótájékoztatót tartott Kéry Hajnalka főtanfelügyelő-helyettes. Az iskolaelőkészítő és az első osztályokba való beiratkozás volt a fő téma.

 

 

Kéry Hajnalka főtanfelügyelő-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szeptemberben Bihar megyében nem lesz gond az iskolaelőkészítő osztályok beindításával. E héten kedden egy gyűlést szerveztek ezek működéséről a tanintézetek igazgatói számára, szerdán pedig a szülőket tájékoztató kampányt is elkezdték. Tulajdonképpen már január 23-tól ingyenesen tárcsázható a 0800 816 259-es zöldszám, 9-17 óra között, mely hívásokra szaktanfelügyelők adnak konkrét és engedélyezett válaszokat. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az óvodákban és iskolákban is terjesztik a szakminisztérium által kiadott információs anyagokat.

 

Hasznos tudnivalók

 

Érdemes tudni, hogy a gyermekeket, akik legkésőbb 2012. augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket, kötelező módon iskolaelőkészítő vagy I. osztályba kell iratni, nem maradhatnak tehát az óvodában. Ha augusztus 31-ig (e napot is beleértve) 7. életévüket töltik be (vagyis 2005. szeptember 1. előtt születtek), akkor I. osztályba kell iratni őket, függetlenül attól, hogy jártak-e óvodába vagy sem. Ha augusztus 31-ig töltik be 6. életévüket, akkor több lehetőség van: a szülő írásbeli kérése alapján I. osztályba iratják őket (ha a 2011-2012-es tanévben iskolaelőkészítő nagycsoportba jártak az óvodába, vagy nem, de a szakemberek igazolják, hogy annyira fejlettek, hogy képesek eleget tenni az I. osztály elvárásainak), vagy iskolaelőkészítő csoportba, ha az előző feltételek nem teljesülnek. Amennyiben pedig a gyermekek 2012. szeptember 1. és december 31. között töltik be 6. életévüket, akkor az iskolaelőkészítő csoportba irathatóak, ha a szülő vagy törvényes gyám írásban kéri ezt és a szakértők is egyetértenek ezzel, vagy az óvodai nagycsoportba, ha a szülő vagy törvényes gyám nem akarják még iskolába iratni és a szakértők sem javasolják ezt.

Az iskolaelőkészítő és az I. osztályokba történő beiratkozások március 5-én kezdődnek és tilos teszteket vagy egyéb felmérőket kitöltetni a jelentkezőkkel. Március 5-16. között azokba az iskolákba lehet beiratni a gyermekeket, ahová a lakhelyük szerint tartoznak. (Figyelem: mivel nem minden iskolában van magyar osztály, ezeknek a körzetek szerinti elosztása külön történik). Március 20-27. között egyéb iskolákba is beirathatóak a gyermekek, amennyiben az elosztást követően maradtak még szabad helyek. Április 23-25. között azokat a gyermekeket lehet beiratni, akiket a körleten kivüli iskolákba szeretnék járatni, de helyhiány miatt még nem vették fel őket, vagy kimaradtak az első két szakaszból és azt kérik, hogy a körletükhöz tartozó iskolákba járhassanak. Végül május 2-9. között azok a gyermekek irathatóak be, akik különböző okok miatt kimaradtak az előző fázisokból.

Az iskolaelőkészítő évfolyamon nem osztályozzák a gyermekeket és minősítéseket sem kapnak, a tanév végén azonban írásbeli jelentés készül a fejlődésükről. A tanév során a koruknak megfelelő tevékenységekben vesznek részt (játékos foglalkozások, ismerkedés a természettel stb.), melyek segítenek nekik abban, hogy ne okozzon gondot az I. osztály elvégzése. Mivel kötelező oktatásról van szó, bejegyzik a hiányzásokat. A törvény értelmében egyébként azok a pedagógusok taníthatnak az előkészítő osztályokban, akik az elemi ciklusra vonatkozó oktatói képesítéssel rendelkeznek, és őket a tanév kezdete előtt fel is készítik ezen feladatra.

 

Magyar osztályok

 

Kéry Hajnalka arról is beszélt: eddig az elemi osztályokban egy tanítóval zajlott a szimultán oktatás, de mivel ősztől bevezetik az előkészítő osztályt is, és öt évfolyamon egyszerre nem lehet szimultán, ezért az érintett helyeken szeptembertől két tanítónő lesz. Egyelőre várják azt a módszertant, hogy miként fogják az öt évfolyamot két vagy több szimultán osztályra felosztani. Egyébként Bihar megyében ősszel várhatóan 291 iskolaelőkészítő osztály fog indulni 4539 diákkal és 307 első osztály, 5719 gyermekkel. Ezek közül 58 magyar iskolaelőkészítő osztály lesz, 1001 gyerekkel és 65 első osztály, 1185 diákkal.

 

Ciucur Losonczi Antonius