Több ellenőrzés, több munkabaleset

Több ellenőrzés, több munkabaleset
Ellenőrzésekről, átszervezésről, intézkedésekről számoltak be a Területi Munkaügyi Felügyelőség vezetői a keddi sajtótájékoztatón. Az intézmény egybeolvad egy másikkal.

Tavalyelőtt 4600, tavaly pedig 6400 céget ellenőriztek a Bihar megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség (ITM) felügyelői, s ezzel arányosan nőtt az általuk konstatált szabálytalanságok, törvénytelenségek száma is, mondta Marius Rotar főfelügyelő. Viszonylag sok céget ellenőriztek, tekintettel arra, hogy bár 24 ezer a bejegyzett cégek száma, ezek közül 17 ezer az, amelyik aktív, jegyezte meg.

„Elfeledkeznek”

A tavalyi figyelmeztetések száma 5108, s 1237 esetben róttak ki bírságokat, a főfelügyelő szerint jobbára csak rosszhiszeműség esetén bírságolnak, s amikor csak tehetik, figyelmeztetnek. Szintén tavaly több mint tízezer feketén dolgozó személyt azonosítottak, ami viszonylag sok, de a legálisan alkalmazottak száma is növekvő tendenciát mutat: 2012-ben 157 ezer, 2013-ban 157700, tavaly pedig 162600 alkalmazott volt bejegyezve; Bihar megyében egyébként az alkalmazottak és a nyugdíjasok száma nagyjából megegyezik, ez így rendjén is van, tudtuk meg.
Mivel úgy vették észre, hogy a munkaadók rendszerint „elfeledkeznek” arról, hogy jelentsék a munkabaleseteket, tavaly ahhoz folyamodtak, hogy a kórházaktól, egyéb egészségügyi intézményektől kérnek információkat az ilyen jellegű esetekről. A főfelügyelő szerint ennek tudható be, hogy nőtt a regisztrált munkabalesetek száma és tudomást szereztek azokról a kisebb esetekről is, melyek korábban többnyire rejtve maradtak.

Átszervezés

Január közepén, a fővárosban zajlott a területi felügyelőségek értékelése, a Bihar megyei ITM több mint tisztességes helyezést ért el, mondta Marius Rotar. Egyúttal a felügyelőségek vezetői Rovana Plumb miniszterrel is találkoztak, akivel a munkaügyi minisztérium átszervezésének különböző aspektusait beszélték meg. A tervek szerint a területi felügyelőségek hamarosan egybeolvadnak majd a szociális kifizetési ügynökségekkel. A betöltött posztok száma 3962 marad, viszont levágják a 24 betöltetlen helyet, tudatta a főfelügyelő. Mivel Bihar megyében a kifizetési ügynökség már 2013 óta ugyanabban az épületben van, amely az ITM-nek is otthont ad, s amely egyébként a megyei intézmény tulajdona, itt nem lesz gond a két intézmény egybeolvadása, csupán részletkérdéseket kell majd megoldani. Az új szerkezeti felépítésről az eddigiek során még nem esett szó, tette hozzá.
A tegnapi sajtótájékoztatón megemlítették még azt a jogszabály módosulást, amely nyomán februártól 30 nap helyett 60 nap lesz az az időszak, amely során a megbírságolt személyt értesíteni kell a bírságról, ezenkívül a főfelügyelő érintőlegesen szólt az idei 12. sz. törvényről is, mely január 22-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, s amely szerint abban az esetben, ha az alkalmazott indokolt okokra hivatkozva nem tudja letölteni a szabadságát (teljesen, vagy részben) egy adott évben, akkor a munkaadó köteles azt a szóban forgó évet követő 18 hónap során kiadni.

Neumann Andrea