Tízéves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége

Tízéves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége
Megalakulásának tízéves évfordulóját ünnepelte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége (KREPSZ) 2012. március 24-én, Nagyváradon. A jubileumi közgyűlésen igei beszédet Tőkés László, az egyházkerület előző püspöke, a Szövetség egyik alapítója mondott.

 

A rendhagyó igehirdetés központi gondolata szerint ahhoz, hogy felszabaduljunk a „szolgaság igájából” öltsük magunkra „Krisztus igáját”, amely hit, szeretet és hűség által könnyűvé válik. „Nem csak az igát, hanem olykor a keresztet is fel kell venni. Ha Krisztus keresztjét vállaljuk, akkor egymás terhét is hordozzuk” – fogalmazott Tőkés László. Hozzáfűzte: egy olyan világban, amikor az emberek le akarják tenni terheiket, a presbiterek megérzik az Ige üzenetét és szolgálatra hivatott lélekkel hordozzák az igát.

 

Tőkés László visszaemlékezve a Presbiteri Szövetség alapítására elmondta: magyarországi mintát követve, 2002. július 8-án alakult meg a szövetség annak a felismerésnek a nyomán, hogy az egyház tagjainak hitbéli és erkölcsi megerősítésére az egyházkerület hagyományos tevékenységénél többre van szükség. A kezdeti nehézségekre utalva a lelkipásztor sajnálatát fejezte ki, hogy az alakulás utáni időszakban született tervek és ötletek feledésbe merültek. Az előző püspök arra bíztatta a jelen lévő presbitereket, hogy a jubileumi közgyűlés alkalmából tartsanak önvizsgálatot, mérlegeljék mindazt, amit tíz év alatt sikerült megvalósítani, és azt is amit nem. „Ez az évforduló legyen lezárása az alakulásnak, és legyen kezdete a megerősödés, a megújulás időszakának, amelyhez Isten gazdag áldását kívánom” – zárta igei beszédét Tőkés László.

 

Házigazdai minőségében Sándor Lajos várad-újvárosi lelkipásztor köszöntette a közgyűlés résztvevőit és köszönte meg az igehirdető szolgálatát. A kántorok kórusának közreműködése után felszólalt Márton Jenő jegyző, Venter Miklós KREKPSZ főtitkára, valamint László Kálmán, a KREKPSZ elnöke. A közgyűlésen Tóth Zsigmond sajtóreferens bemutatta a jubileum alkalmából készített tartalmas kiadványt, majd az emléklapok átadásával zárult az ünnepség.

 

 

 

Tőkés László