Tizenkilenc ügyvezető alelnök

Tizenkilenc ügyvezető alelnök
Nagyvárad- Pénteken az Ady Endre Kulturális Központban tisztújító választmányi ülést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Biró Rozália maradt a választmányi elnök és Szabó Ödön az ügyvezető elnök.

 

A gyűlés kezdetén a mandátummal rendelkező 153 választmányi tag közül 98 volt jelen, így a testület határozatképesnek bizonyult. Az egybegyűlteket Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke köszöntötte, majd nyílt szavazással megválasztották az Állandó Bizottság tagjait: Biró Rozália szenátort választmányi elnöknek, Török László nagyszalontai polgármestert a választmány alelnökének és Mados Attila bihardiószegi polgármestert jegyzőnek. Megköszönve a bizalmat, Biró Rozália azt kérte a jelenlevőktől: építsék tovább a szervezetet, és tudatosítsák azokban is, akik eddig nem tudták, vagy nem érdekelte őket, hogy milyen jelentős eredményeket ért el az RMDSZ, mit tett a romániai magyarságért. Ugyanakkor fő feladatnak nevezte, hogy mindenkinek el kell mondani: mi mindent lehet elveszíteni, ha csökken az érdek-képviseleti képesség, hang.

Az alapszabályzat értelmében a megyei elnök kell javasoljon ügyvezető elnököt, melyet aztán a választmány jóváhagy, ennek megfelelően Kiss Sándor ismét Szabó Ödönt nevesítette ezen tisztség betöltésére. Elmondása szerint azért, mert jelen körülmények között „nem volt és nem lesz” nála jobb ügyvezető elnöke a Szövetségnek. Rengeteget dolgozik, csapatot gyűjt maga köré, vigyáz és törődik az embereivel, felelősséget és feladatokat ad nekik. Ezen tulajdonságai miatt Kiss Sándor meglátásában Szabó Ödön a legalkalmasabb az országos RMDSZ ügyvezető elnöki posztjának a betöltésére is (szerinte a főtitkárt kellene ismét így hívni), és „az RMDSZ országos vezetése is beláthatná végre ezt”.

Ügyvezető alelnökök

Miután egyhangúlag megszavazták, hogy ő maradjon az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke, Szabó Ödön a csapatmunka, a belső szolidaritás és az önszerveződés fontosságát emelte ki, jelezve: mennyire lényeges ez például akkor, amikor ellenszélben kell kampányolni. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a megyei RMDSZ országos szinten is erős, hiszen Biró Rozália SZKT-elnök, Szabó Józsefet pedig nem rég választották meg a MIÉRT élére.

Ezután Szabó Ödön nevesítette a tizenkilenc fősre kibővített ügyvezető alelnökség tagjait, akiket a közgyűlés megszavazott: Pető Csilla- oktatásügy, Botházy Nándor- sport, Debreczeni Sándor- ifjúság, Borsi Imre Lóránt- társadalmi szervezés, Nagy Miklós- vidékfejlesztés, Czvikker Katalin- kisebbségi kultúra, Sárközi Zoltán- műemlékvédelem, Hodgyai Edit- népi kultúra és hagyományőrzés, Szabó József- helyi és körzeti szervezetekért felelős, dr. Földes Béla- egészségügy, Dénes István- egyház, Koncsek Zita- szociális ügyek, Grim András- szórvány, ifj. Mudura Sándor- gazdaság, Kiss Sándor Elek- önkormányzatok, Ritli László Csongor- jog és államigazgatás, Derzsi Ákos- munkaügy és foglalkoztatás, Bajó János- mezőgazdaság, Bántó Norbert- turisztika. Végül megalakultak a különböző szakbizottságok is, vagyis az önkormányzati, a gazdasági, az oktatási, az ifjúsági, a szórványügyi, a kulturális, a szociális, a mezőgazdasági, az egyházi, a vidékfejlesztési, az egészségügyi, a műemlékvédelmi, a sport és a mandátumigazoló.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,