Titkosított helyi tanácsi ülések

Titkosított helyi tanácsi ülések
Súlyos vádakat fogalmazott meg Csomortányi István az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke több RMDSZ-es irányítású Bihar megyei helyi önkormányzattal szemben.


„Bihar megyében tizennégy helyi tanácsban van tanácsosunk, és Paptamási községet leszámítva mindenhol súlyos problémáink vannak a polgármesterekkel és a jegyzőkkel a közérdekű információk kezelése vonatkozásában” – kezdte tegnapi sajtótájékoztatóját Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke, aki a továbbiakban elmondta, hogy a párt megyei szervezete egy honlapot kíván létrehozni, ahol közölni akarja a Bihar megyei magyar többségű települések helyi önkormányzatai által kötött szerződéseket, illetve az önkormányzatok által alkalmazott személyek névsorát. Ezért a párt megyei szervezete idén júliusban az alkalmazottak névsorára és az illető önkormányzatok által 2012 júniusa és 2015 júliusa között kötött szerződések rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérvényeket nyújtott be tizenhét Bihar megyei önkormányzat számára, melyek a következők: Alsólugos, Bihar, Biharfélegyháza, Bors, Diószeg, Érbogyoszló, Érmihályfalva, Érsemjén, Értarcsa, Hegyközcsatár, Hegyközpályi, Kiskereki, Margitta, Nagyszalonta, Szalacs, Székelyhíd, Szentjobb.

Nem válaszolnak

Csomortányi elmondta, hogy a tizenhétből kilenc önkormányzat – Székelyhíd, Kiskereki, Értarcsa, Érsemjén, Alsólugos, Nagyszalonta, Diószeg, Hegyközpályi és Szentjobb – mindmáig nem adott semmilyen választ, holott a helyi közigazgatási törvény értelmében legkésőbb harminc napon belül válaszolni kell a benyújtott kérvényekre. A politikus hozzátette, hogy a többi önkormányzattól kapott válaszokban sem volt köszönet, hiszen azokban gyakorlatilag megtagadták a párttól a kért információkat. Ebből a szempontból egyedül Margitta volt a kivétel, mely közölt konkrét adatokat.

Magyarok románul

A politikus kiemelte, hogy a nyolc önkormányzat román nyelvű választ adott, ezek közül hat szó szerint egyezett, ami Csomortányi szerint bizonyíték arra, hogy az önkormányzatok összejátszottak annak érdekében, hogy ne adják ki az EMNP-nek az információkat. Az első kérvényre azt válaszolták, hogy az alkalmazottak névsora nem közérdekű információ, hanem személyes adat, a másik kérésre pedig azt a választ adták, hogy a párt böngéssze a közbeszerzési eljárások elektronikus rendszerének honlapját, vagy a polgármesteri hivatalok hivatalos honlapját, ott megtalálhatják a kért információkat. Csomortányi kijelentette, hogy a polgármesteri hivatalok hivatalos honlapján semmilyen, szerződésekre vonatkozó adatot nem találtak. Kifejtette továbbá, hogy az önkormányzatok a különböző közbeszerzéseket több részre bontják, hogy azok ne lépjenek túl egy bizonyos anyagi értéket, így gyakorlatilag a szerződések túlnyomó része nem jelenik meg az elektronikus közbeszerzési rendszerben. Csomortányi hangsúlyozta, hogy az EMNP minden egyes szerződést kikért, értéktől függetlenül.

Magyarul nem

„Szégyenteljes, hogy ezek az RMDSZ vezetésű önkormányzatok a magyarul megfogalmazott kérelmekre kizárólag román nyelven válaszoltak, holott a törvény értelmében magyarul is válaszolniuk kellett volna. Szégyenletes ezekre a helyi vezetőkre nézve az, hogy nem élnek még azzal a kevés nyelvhasználati joggal sem, amit a törvény biztosít a kisebbségi közösségek számára!” – fogalmazott a politikus, aki hozzátette, hogy csak Biharfélegyházáról kaptak a román nyelvű mellett egy három soros magyar nyelvű választ is. A politikus kifejtette azt is, hogy a tizenhét önkormányzat túlnyomó többségében a helyi tanácsi határozatok, a tanácsülések jegyzőkönyvei sincsenek feltöltve a hivatalos honlapra, holott a törvény kötelezi erre a hivatalos honlappal rendelkező önkormányzatokat.

Titkos ülések

Csomortányi István felhívta a figyelmet egy másik súlyos gondra is. Kijelentette, hogy a 2012-es helyhatósági választások óta tipikus probléma mindazokban a helyi önkormányzatokban, ahol EMNP tanácsos van (kivéve Paptamásit), hogy egyetlen határozattervezetet sem bocsátanak az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatok az EMNP-s tanácsosok rendelkezésére, akik a helyi tanácsülések jegyzőkönyveit sem tudják sok esetben megszerezni. Csomortányi kifejtette, hogy a közigazgatási törvényt megszegve többször megtörtént az, hogy az EMNP-s tanácsost egy nappal a tanácsülés előtt értesítették, sőt, arra is volt példa, hogy egyáltalán nem értesítették, így az EMNP-s politikus nem is vehetett részt az ülésen. A szóban forgó helyi tanácsokban gyakran a bizottsági üléseket sem tartják meg, mondta Csomortányi.

Esettanulmány

Csomortányi István kiemelte Hegyközcsatár esetét. Az ottani EMNP-s helyi tanácsos 2012 óta nem tudta elérni azt, hogy időben és írásban értesítsék őt a helyi tanácsülés időpontjáról és napirendjéről. A párt két ízben fordult ezügyben Vitályis Barna polgármesterhez, aminek azonban semmilyen eredménye nem volt. Ezért idén áprilisban a párt panaszt nyújtott be az ügyben a Bihar Megyei Prefektúrához, amely a volt RMDSZ-es politikust, Delorean Gyula alprefektust bízta meg a kivizsgálással. Az ankétot követően a prefektúra nem hagyta jóvá az EMNP beadványát, arra hivatkozva, hogy a panaszt a párt, és nem a helyi tanácsosok nyújtották be, illetve arra, hogy a beadványhoz nem csatolták azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítanák azt, hogy az EMNP-s tanácsost nem értesítették a helyi tanácsülésről. Csomortányi szerint ez azért visszás, mert éppen arról szólt a panasz, hogy nem értesítik írásban az EMNP-s tanácsost a közelgő ülések összehívásáról. Mindazonáltal a beadványnak mégis volt hatása, jegyezte meg Csomortányi, mert azóta időben kap értesítést az EMNP tanácsos. A politikus végezetül bejelentette: még egyszer az önkormányzatokhoz fordulnak a közérdekű információkért, és ha ismét nem kapnak választ, akkor a prefektúrához nyújtanak be panaszt, és ha annak nyomán sem járnak eredménnyel, akkor a párt bírósághoz fordul.

Pap István