Tisztújítás zajlik a PKE-n

Tisztújítás zajlik a PKE-n
Nagyvárad – Pénteken sajtótájékoztatót tartott dr. János-Szatmári Szabolcs, a PKE rektora, melyen a tanintézetben zajló tisztújításról és a Vállalkozók Szövetségével kötött megállapodásról volt szó.

 

 

A Partiumi Keresztény Egyetem és a Bihar Megyei Vállalkozók Szövetsége között megkötött, öt évre szóló keretmegállapodással kapcsolatban dr. János-Szatmári Szabolcs rektor kifejtette: fontosnak tartják, hogy élő kapcsolat legyen a PKE és a gazdasági, illetve önkormányzati szféra képviselői közt, nem csupán egyéni szinten, hanem szervezett formában is. Megjegyezte: kifejezetten örül annak, hogy most írták alá a szerződést, mert így közösen pályázhatják meg a határ menti fejlesztési projekteket az Európai Unió által finanszírozott HURO-CBC együttműködési programok keretében. Hangsúlyozta: a PKE elnökeként Tőkés László EP-képviselő is üdvözli a kezdeményezést, hiszen az egyetem alapítói számára is fontos, hogy jó viszonyt ápoljanak az üzleti élet képviselőivel. A rektor ugyanakkor hozzátette: az általuk működtetett szakokkal igyekeznek alkalmazkodni a munkaerőpiac igényeihez, ezt szolgálják a menedzsment, turisztikai, filológiai, szociológiai, szociális munkás és művészeti képzéssel, valamint azzal is, hogy a magyar irodalom szakon belül médiakommunikációs modult indítottak.

 

Rektori tervek

 

A sajtótájékoztatón dr. János-Szatmári Szabolcs arról is beszámolt, hogy a végéhez közeledik a tanintézményben zajló tisztújítás, ami azt jelenti, hogy az őszi félév során kialakultak, illetve megújultak a különböző vezetői testületek (kari tanács, szenátus, tanszékvezetések). Január közepén összeült az arra hívatott bizottság, mely a törvény értelében kijelöli a rektort, és újabb négy esztendőre neki, illetve az általa koordonált csapatnak szavazott bizalmat. (Az ellenjelölt dr. Horváth Gizella rektorhelyettes volt). A szakminisztérium 30 napon belül kell elismerje és igazolja ezt, majd ezt követően kiteljesedhet az egyetem vezetése a prorektorral, a kancellárral, a tudományos titkárral, a három dékánnal és az egy dékánhelyettessel.

A rektor a tervei közt említette olyan új szakoknak az indítását, melyek alkalmazkodnak a munkapiaci kereslethez, azoknak a szakoknak az átalakítását, melyek iránt kevesebb igény mutatkozik, új képzési területeknek a lefedését (az agrárképzés előkészítése), valamint az európai uniós kutatóprogramokba való bekapcsolódást. Elhangzott még, hogy ősszel bank és pénzügyi szak indulhat (az erre vonatkozó rendelet már megjelent a Hivatalos Közlönyben), és várják, hogy az illetékesek jóváhagyják egy tanítóképzői szak elindítását. Új mesterképzőt viszont nem terveznek.

 

Ciucur Losonczi Antonius