Tisztújítás a Vincellér Egyesületnél

Tisztújítás a Vincellér Egyesületnél
Bihar megye – Nemrégiben tartotta meg Biharon tisztújító közgyűlését a a megyei szőlészek és borászok Vincellér Egyesülete. Újraválasztották az eddigi elnököt, és három alelnököt is választottak.

A talákozót az egyesület elnöke, Chifiriuc András nyitotta meg, aki a megjelentek köszöntése után megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel minden tag jelen volt, csupán a szimpatizánsok közül hiányoztak néhányan (ő szavazatuk csak konzultatív jellegű). A házigazdák képviseletében Nagy Gizella, Bihar község polgármestere szólt dícsérőleg arról, hogy a szőlészek és borászok összefogtak egy szakmai szervezeten belül, felismerve, hogy a jelen követelményeinek az gazdák egyénenként nem tudnak megfelelni. Az országos szervezet (ONIV) üdvözletét Florian Emil jogász tolmácsolta, és egy ONIV-jelvény átadása közben további segítséget ígérve, megjegyezve: annak ellenére, hogy a Vincellér egy kicsi egyesület, ugyanúgy van egy szavazata az országos szervezet igazgatótanácsában, mint a több száz hektáron gazdálkodó nagyobbaknak.

Köszönet a sajtónak

Az elmúlt két évet értékelő beszédében  Chufuriuc András elmondta, hogy a tagtoborzás terén sok kudarccal szembesült, mert a gazdák bizalmatlanok az egyesületi formák iránt, de a szakhivataloknak is lennének még teendőik, például ami a jogi és könyvelői tanácsadást illeti. Javasolta, hogy az állami szervek tegyenek közzé tájékoztató kiadványt a mezőgazdaságban lehetséges vállalkozási formákról, törvényi keretekről, ugyanakkor előtejesztett pár egyesületen belüli lehetséges együttműködési formát. Az elnök megköszönte a megyei magyar sajtónak, hogy megbízható támogatójukként mindig közhírré tették az egyesület híreit, felhívásait. A továbbiakban a közgyűlés új tagok  felvételéről döntött: Fazakas Kinga, Oláh Zoltán és Kiss Zoltán (Nagyvárad, utóbbi szimpatizáns), Czapp Árpád (Székelyhíd), Kajántó Pál (Élesd), Mados Attila (Bihardiószeg). A tagdíjak összege: szimpatizánsoknak 10 lej/év, tagoknak 60 lej/év. Az igazgatói tanács létszámát öt főre emelték, abból a megfontolásból, hogy minden szőlészeti központ képviseltethesse magát.

Tisztségviselők

Titkos szavazáson újabb két évre újraválasztották elnöknek Chifiriuc Andrást, igazgatótanácsi tagok: Chifiriuc András (Bihar), Czapp Árpád (Székelyhíd), Féth Imre (Biharpüspöki), Kajántó Pál (Élesd), Nagy Sándor (Hegyközszentimre); egyesületi titkár Chifiriuc Veronika; tiszteletbeli elnök Popa Dorin; alelnökök: Nagy Sándor (Hegyköz), Kajántó Pál (Sebes Körös völgye), Czapp Árpád (Érmellék); az egyesület tiszteletbeli tagja Nagy Gizella bihari polgármester. Ezek után megvitatták és elfogadták ifj.Csávossy Györgynek a bihari borversenyen tett javaslatát, miszerint a viták és félreértések elkerüléséért minden település, mely borversenyeket szervez, alkossa meg saját erre vonatkozó szabályzatát. Szóba került az egyesület jelvényének kidolgozása, illetve a szomszédos megyék példája alapján egy borkóstoló és borvásár megszervezésének gondolata.