„Tisztán, közérthetően beszélni Istenről”

„Tisztán, közérthetően beszélni Istenről”
Nyitó istentisztelettel kezdődött el vasárnap a Csillagocska Családhét a nagyvárad-réti református templomban, majd Béres Klára, az esemény fővédnöke szólt az egybegyűltekhez.

Dr. Pálfi József főszervező, várad-réti lelkipásztor, egyesületi elnök Pál Apostol korintusiakhoz írt leveléből kiindulva szólt arról a sajátságos időszakról, amikor egyesek nyelveken szóltak, s Pál arra biztatta őket, hogy mindenek előtt a szeretetet kövessék és prófétáljanak, mert ez mindenki épülését szolgálja. A prófétálás évezredek óta ott volt és ma is jelen van a keresztény emberek gondolatvilágában. Nem valami jövendőmondásról van szó, hangzott el, hanem arról, hogy emberek előtt, nyilvánosan hirdessük Isten titkait, üzenetét, azaz a kifejezés a prédikálásnak, igehirdetésnek felel meg.

Tudnunk kell, hogy bármi történik, az események mögött Isten áll, nélküle nem történhet semmi. Legfőbb prófétánk és királyi papunk pedig nem más, mint Krisztus, s a mi célunk, hogy róla beszélve, az Evangéliumot hirdetve tartsuk meg az elveszetteket.

Helyreállít

Aki Jézusról prófétál, építi az embereket, a közösséget, betársul Isten hatalmas munkájába, s nekünk ezt kell végeznünk bármilyen élethelyzetben. Ez pedig nem könnyű feladat, s fontos, hogy Isten Szent Lelkének segítségével végezzük azt, amit ránk bízott Isten. A nyelveken szólásnál lényegesebb a prófétálás, s a legfontosabb tisztán, közérthetően beszélni Istenről, hiszen másképp az egész olyan lenne, mint egy zenekar, ahol a hangszerek összevissza szólnak; ha egy közösségben mindenki csak saját magával foglalkozna, zűrzavar támadna.

A buzdítás, a vigasztalás és az intés bizonyos értelemben egymásnak szinonimája, hangzott el. Az ember gyámolításra, bátorításra, buzdításra szoruló lény, hiszen életünket mindig átszövi a bizonytalanság, s az a tudat, hogy meg kell halnunk, beárnyékolja az életünket. Az ember valójában nem az élet értelmét keresi, hanem tudat alatt e mögött magát az Istent, hiszen csak Isten Szent Lelke adhatja meg a nagy bizonytalanság dacára annak a bizonyosságát, hogy mégis, csak azért is van értelme. Jézus Krisztus felkínálja a segítséget ahhoz, hogy az ember ki tudjon tartani a megpróbáltatások között, s Isten igéje, azaz maga Isten vigasztalást tud adni abban az élethelyzetben, amiben épp vagyunk. Nem csupán egy kis megnyugvást, hanem igazi vigasztalást, mely visszahozza „víg”-ságunkat.

Amint Karl Barth német teológus megfogalmazta, a vigasz lényege a helyreállítás, s ha helyreáll testi, lelki, szellemi állapotunk, azt nem mi visszük véghez, hanem Isten, mert ő teremtett, s ami felborult, ő állítja helyre – ennek a garanciája, hogy tudjuk, hisszük, hogy az ő tulajdona vagyunk, hiszen a Sátán minden hatalmától megszabadított, megőriz, megtart, hogy ezután is őneki éljünk. Ezért nem vagyunk kiszolgáltatva az élet viszontagságainak – s erről bátran kell beszélni, fel kell vállalni az élet minden pillanatában. Aki csak saját maga akar lenni, bejut abba a zsákutcába, amiben az ember fokozatosan elfogy és megszűnik.

Csillagocska – csoda

A Csillagocska Alapítvány által megjelentetett CD bemutatóját Béres Klára, az esemény fővédnökének beszéde követte. Mint elmondta, tizenkét éve van jelen az alapítvány életében, így kijelentheti: a Csillagocska nagyszerű közösség, ahol valódi értékek születnek, ahol jelen van a hit, az erő, az öröm. Tizenöt éve vállalták fel a gyermekek nevelésének nemes feladatát, s ezek az értékek ma, bizonytalan világunkban léfontosságúak. Mindennek a megvalósítása nem egyszerű, napi szintű erőfeszítést igényel, s a pedagógusok azok, akik a legtöbbet teszik ennek érdekében, ezért főhajtást érdemelnek. Munkájukat a gondviselés bízta rájuk, feladatuk nem csupán feladat, hanem jutalom is egyben. A Csillagocska nem egyszerű közösség, hanem csoda – s ahogy Mindszenty bíboros mondta, a csodát ne az égből várjuk, a csodát mi, emberek visszük véghez, a szerint, ahogy küzdünk s dolgozunk érte.

Neumann Andrea