Tiszta szívek mennyei kórusa

Tiszta szívek mennyei kórusa
Nagyvárad- A karácsony éjféli szentmisén az idén is zsúfolásig megtelt a Székesegyház. Az ünnepi misét Exc. Böcskei László megyés püspök mutatta be, dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató prédikált.

 

Este 11 órától szokás szerint orgonakoncert járult hozzá a kellő alaphangulat megteremtéséhez az alkalomhoz illően feldíszített Székesegyházban, majd karácsony ünnepének meghirdetése után Exc. Böcskei László megyés püspök celebrálta az ünnepélyes éjféli szentmisét. Bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet: a betlehemi éjszakára való emlékezés az Istennel való találkozáshoz akar elvezetni bennünket, hiszen azért jött el közénk egyszülött fia, hogy megkeresse a sötétben botorkáló embert. Jézus megtestesülése által tehát az Isten akarata szerinti találkozás valósult meg, a szeretet, a béke, az öröm és reménység fénye világította meg a betlehemi éjszakát, mely ragyogás be kell töltse mindennapjainkat. „A betlehemi eseményeket tegyük jelenidővé az életünkben, Mária és József gondoskodásában mindenki fedezze fel az értünk megszületett Üdvözítőt”, tanácsolta a váradi egyházmegye főpásztora.

Szív hárfája

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában dr. Kovács F. Zsolt atya, a püspökség irodaigazgatója karácsony ünnepének meghitt csendjét emelte ki, arra figyelmeztetve, hogy „a zaj a semmi lármája, a csend viszont a mindenség muzsikája”. Elmélkedésében felidézte a több mint kétezer évvel ezelőtti eseményeket, amikor a bölcs írástudók fejet hajtottak Isten csendes cselekedete, emberré zsugorodása előtt. Hangsúlyozta: hatalmas hírharsonák zaja, tűzijáték, mesterséges effektusok keltette műhangulat helyett Isten szerény családi fészek homályába kért bebocsátást, halkan kopogtatva öltött testet az üzenet, lett a jelből valóság és mutatta meg emberarcát az Úr. A napkeleti bölcsek úttalan utakon elindultak, hogy sejtésüknek és a szívük mélyén rejlő vágyaiknak bizonyságot keressenek, megtalálják értelmét a létnek, és meglássák emberben az Istent.

A tisztelendő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: különös sajátossága az evangéliumi leírásnak a főszereplők szótlansága. Ennek fontosságát egy történet elmondásával is aláhúzta. E szerint zarándokok ezrei mentek egy kolostorba, ahogy azonban teltek az évek, apadt a látogatók száma, fakult a hangulat, és a szerzetesek éneklése is már-már zavaróan hatott. Egyszer azonban, ahogy közeledett karácsony, egy fiatal kérte felvételét a rendbe. Az éjféli szentmisén mindenkit ámulatba ejtett gyönyörű orgonajátékával, ennek ellenére azonban a házfőnök egy szomorú angyallal álmodott. Mi a baj, kérdezte tőle, hiszen a hamis hangok helyett végre tökéletes volt a zenei előadás, mire az angyal azt felelte: „ mi ott fent csak azt a hangot halljuk, mely tiszta szívből fakad”. Karácsonykor tehát a tiszta szívek mennyei kórusműve csendül, ahogy közelítünk a jászolhoz, elhalkul a szavunk, fölöslegessé válnak a hangzatos szavak, mert „a szív hárfáján játszik a lélek”, hangsúlyozta Kovács F. Zsolt.

Az éjféli szentmise zenei részét August Zangl miséje és karácsonyi népénekek képezték, melyeket a Bazilika kórusa és zenekara adott elő Kristófi János karnagy vezényletével.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,