Tiltakozás a magyar intézményvezetők leváltása ellen

Kovászna megye – Több ezren tüntettek
vasárnap Sepsiszentgyörgyön a
székelyföldi Kovászna megye prefektusi
hivatala előtt az ellen tiltakozva, hogy a
székelyföldi
közintézményekben sorozatosan
váltják le a magyar nemzetiségű
vezetőket.


A tavaly novemberi választásokon a
két első helyezett politikai erő, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) és a
Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
nagykoalíciót alkotott, ennek
következtében a korábban a
liberálisokkal együtt kormányon
lévő Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ)
ellenzékbe került. A szövetség
az utóbbi hetekben határozottan felemelte
szavát az ellen, hogy a
választások két győztes
pártja még a magyarok által
többségben lakott megyékben is
egymás között osztja el az
amúgy nem politikai algoritmus szerint
járó egyéb hivatali
helyeket.

    Ilyennek számít
például a helyi
önkormányzatok
tevékenységének
törvényességét
felügyelő prefektusi tisztség.
Kovászna megyében például a
múlt héten leváltották
György Ervin magyar prefektust,
utódjaként a PSD által
támogatott Codrin Munteanut tették meg. A
két kormánypárt a
tömbmagyarság által lakott
megyében egyenlő arányban osztotta
el egymás között az
intézményvezetői
tisztségeket.

    Az egyházak szervezte
sepsiszentgyörgyi tiltakozó
felvonuláson az RMDSZ és a Magyar
Polgári Párt (MPP) képviselői
egyaránt jelen voltak. A tiltakozók
magyar, román és angol feliratú
transzparenseken követeltek
autonómiát Székelyföldnek,
hitet téve a romániai magyar
kisebbség közösségi jogainak
érvényesítése
mellett.

    A történelmi
egyházak háromszéki vezetői
szerint “régi időkre
emlékeztető etnikai tisztogatás”
szándékáról van
szó.

“Nem mondunk le sem nemzeti
méltóságunkról, sem a
lakosság etnikai arányának
megfelelő súlyú
képviseletről” – áll a
tiltakozásra szólító
állásfoglalásukban. “Egyedül
az arányos képviselet
biztosíthatja a magyar és román
lakosság békés
együttélését. Ennek az elvnek
megfelelően határozottan
követeljük a gyarmatosító
szándékú bukaresti
vezetéstől, hogy biztosítsák
az arányos képviseletet” – áll a
dokumentumban.

    Az ugyancsak
székelyföldi Hargita megyében, az
ottani RMDSZ Egyeztető Tanácsa
felhívással fordult a
hétvégén a PD-L élén
álló Emil Boc
kormányfőhöz, valamint Mircea Geoana
szociáldemokrata pártelnökhöz.
Eszerint a magyar nemzeti közösség
aggodalommal és érthetetlenül
figyeli a jelenlegi
kormánykoalíció által
elindított folyamatot, amelynek célja –
mint az aláírók fogalmaznak – e
közösség
tisztségviselőinek leváltása,
ezáltal pedig a
magyarság  kiszorítása a
megye és Románia
közéletéből.

    ”A román kormány
megyei intézményeinek magas rangú
magyar köztisztviselőit párpolitikai
és magyarellenes érdekek miatt
akarják kicserélni, nem veszik figyelembe
sem az érvényben levő
törvénykezést, sem a megye nemzeti
közösségeinek számbeli
arányát” – olvasható a
közleményben.