Ti felruháztattok mennyei erővel

Ti felruháztattok mennyei erővel
Szatmár megye – Lázáriban az egyre aktívabb református gyülekezeti élet tette szükségessé az építkezést, valamint az, hogy a lelkész családjának méltó otthonul szolgáló lakást biztosíthassanak.

„Úgy tudunk felelni a múltra, ha összefogva tervezni és álmodni merünk, ahogy teszik ezt ebben a közösségben is” – mutatott rá Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületpüspöke azon az ünnepi igehirdetésen, amely az imahét zárásaként szolgált és egyben a gyülekezeti ház megépítésének igei alapköve volt. A püspök kihangsúlyozta, hogy bár nehéz időket él a huszonegyedik század embere, de Isten mindig gondoskodik, és gazdagon engedi el azokat, akik hittel fordulnak felé. A gyülekezeti ház kőben is megfogható bizonyítéka a püspök szerint annak, hogy a Lázári Református Egyházközség gyülekezetének hosszú távú tervei vannak, amelyhez Isten segítségét kérik. Nem emberi erőlködés kell vezesse a gyülekezetet, amelyet a lelkipásztor szava táplál, hanem hagyni kell, hogy az Úr megmutassa a jövőbe vezető utat, amelyen immáron nem elveszett, haldokló lelkekként lehetünk jelen, hanem mint élők az élők között. S az út közben óvakodni kell attól, hogy elengedjük mennyei vezetőnk, Krisztus kezét. De nem elég, ha néma követői leszünk az Úrnak.

Valami többre mutatott rá Csűry István. Arra, hogy igehirdetőkké kell válnunk, akik életünkkel, cselekedeteinkkel és szavainkkal is prédikálnunk kell azt, hogy Isten fia szenvedett, meghalt majd feltámadt azért, hogy erővel teljünk meg. „Ti felruháztattok mennyei erővel” – idézte az igét a püspök, aki imádkozó és építő gyülekezetként jellemezte a lázári közösséget. Az igehirdetést követően a több száz jelenlévő kivonult a majdani gyülekezeti ház mellé, ahol Képíró Gyula, a Lázári Református Egyházközség lelkésze felolvasta a levelet, amelyet a későbbi nemzedékeknek küldtek abban az „időkapszulában”, amelyet az alapkő alatt helyeztek el. Ezt követően néhány szóban méltatták a kezdeményezést a település más felekezetének lelkészei, valamint Ft. Csűry István püspök, Sipos Miklós, a Szatmári Református Egyházmegye esperese, Müller Dezső nyugalmazott lelkész, aki Lázáriban is végzett szolgálatot, majd Szatmári Elemér, pusztadaróci református lelkész zengő hangján hallgathatták meg Wass Albert Üzenet haza című versét az egybegyűltek. A nemzeti ünnepre való tekintettel Erdei D. István parlamenti képviselő, valamint Lengyel István, a település polgármestere is elismerését fejezte ki a kezdeményezéssel kapcsolatban.