Testamentum: földi és égi örökség – portrésorozat a közmédiában

Akt.:
Testamentum: földi és égi örökség – portrésorozat a közmédiában
A Kossuth Rádió október 30-ai Rádiószínház adása híres magyarok végrendeleteiből készült összeállítást mutat be.

A Kossuth Rádió felolvasással tiszteleg híres magyar írók, költők, színészek, és államférfiak emléke előtt. A végakaratokból készült gyűjtemény összeállítása Csiffáry Gabriella levéltáros többéves kutatómunkájának eredménye. Az 1700-as évektől a múlt század közepéig kirajzolódó ív a végakaratok tükrében árnyalja, azt a képet, amit nemzetünk nagyjairól a közemlékezet megőrzött. Életük színtere is változatos: Petrőczy Kata Szidónia, az első neves magyar költőnő Kutyfalván, II. Rákóczi Ferenc, Erdély fejedelme rodostói száműzetésében, Árva Bethlen Kata Hévízen írta meg végrendeletét.

Eltérő az is, hogy a végakarat papírra vetői mennyivel korábban gondoltak az utódokra: Kaffka Margit élete utolsó napján, Benedek Elek harmincöt éves korában, ráérezve, hogy talán még egyszer ennyi esztendőt élhet, Liszt Ferenc is sokkal korábban, huszonhat évvel halála előtt gondoskodott a későbbiekről. Nemcsak kedves vagy nagy értékű vagyontárgyaikat sorakoztatják fel, de intelmeket, minden eshetőségre felkészítő jó tanácsokat is hagynak az utánuk következőkre. Egressy Gábort, a kiváló színészt és műfordítót egy közelgő párbaj előre nem látható végkimenetele késztette arra, hogy gondoskodjon saját temetéséről és szerettei későbbi boldogulásáról. „Kérem a Nemzeti Színházra felügyelő bizottmányt és az intézet mostani igazgatóját, méltóztassanak az én földi részemet egyszerűen eltemettetni, azon országos intézet költségén, melyet én híven szolgáltam, hogy e költség ne terhelje szegény nőmet, aki bennem mindenét elveszítette… Második kérelmem a Nemzeti Színház igazgatóságához abban áll, hogy legyen kegyes kisebbik fiamat, Árpádot segédszínészül az intézet tagjai közé sorozni.” Markovits Ferenc, a rádiójáték szerkesztő-rendezője megjegyezte. – Törekedtem arra, hogy az végakaratok közül a legérdekesebbeket mutassuk be a hallgatóknak, s lehetőleg jogi paragrafusokkal ne rontsuk az összhatást; a legnagyobb nehézséget a régi magyar nyelven megfogalmazott részek értelmező felolvasása jelentette a színészeknek, akik végül remekül oldották meg a feladatot.”
Adás: 2016. október 30. (Kossuth Rádió, magyar idő szerint 21.04-22.00.)