Test és lélek vagyunk

Test és lélek vagyunk

Nagyvárad – Vasárnap délben a
Bazilikában lezajlott ünnepi
szentmisével elkezdődött a XVIII. Festum
Varadinum rendezvénysorozat. Szentbeszédet
Pálos István apát-kanonok,
várad-szőlősi plébános
mondott.


Szentbeszédében Pálos
István
apát-kanonok kiemelte: az
emberemlékezetet is meghaladó idő
óta Várad népe mindig
összegyűl, hogy közösen
tisztelegjen Szent László, az
egyházmegye alapítója és
védőszentje előtt. A király a
kora lovageszméjének a
megtestesítője, a
hozzáértő kormányzó,
aki felvirágoztatta az országát,
megóvta a külső és belső
ellenségektől egyaránt. A
néphagyomány szerint imái nagyon
hatékonynak bizonyultak, és igen
szép, kiemelkedő erénye volt a
megbocsátás. A szentmisén azonban
nem csupán Szent Lászlót vagy a
Festum Varadinum elkezdését
ünnepeljük, hanem ennél sokkal
többet: azt az isteni kegyelmet, mely Szent
Lászlón keresztül, az ő
kiválasztásával
megvalósult, azt az isteni üzenetet,
melynek befogadásával megváltozott
a király élete. Fontos, hogy a mi
lelkünket is megérintse ez az üzenet,
hogy válaszoljunk rá, hiszen ez egy
kapcsot is jelent Isten felé.

Nem hagy árván


Az ora et labora szellemében lényeges,
hogy a fohászkodás mellett
lelkiismeretesen és becsületesen
építsük Isten
országát, vagyis a szeretet, az
igazságosság és béke
honát nem csupán önmagunkért,
hanem mindazokért  is, akik
körülöttünk élnek, mint
ahogyan ezt Szent László is tette.
Arról sem szabad  megfeledkeznünk,
hogy test és lélek vagyunk, aki
tehát nem imádkozik, az nem él
teljes emberi életet. A templombeli
könyörgés erőt ad a kinti
munkához, magunkkal visszük Istent, hogy
mások is részesüljenek a mi lelki
örömünkben. Minderre azért van
szükség, mert az Úr
láthatatlan, mi pedig láthatóak
vagyok, ezért mások csak akkor hiszik el,
hogy valóban létezik isteni irgalom,
megbocsátás és szeretet, ha mi is
ezeket az erényeket gyakoroljuk.
Köszönetet kell mondjunk az Úrnak az
ő atyai szeretetéért és
gondviseléséért, amelyet a
szentjein keresztül közvetít,
és azért is, hogy nem hagy minket
árván, hanem fel akarja venni velünk
a kapcsolatot, hogy általunk is
folytatódni tudjon az isteni kegyelem és
megváltás, hangsúlyozta az
apát-kanonok.

Ciucur Losonczi Antonius


 

Kapcsolódó cikk: