Tervbe foglalt teendők a megmaradásért

Tervbe foglalt teendők a megmaradásért
A váradi magyarság megmaradásának érdekében kezdeményezett Szent László terv vázát ismertették az ötletgazdák az EMNP nagyváradi székhelyén. A lakosokat is szeretnék bevonni, hangzott el.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének elnöke mutatta be a sajtótájékoztató résztvevőit: Moldován Gellért Lajos nagyváradi elnököt, Zatykó Gyula országos alelnököt, a Szent László napok fő szervezőjét, dr. Szilágyi Ferenc egyetemi tanárt, a Partiumi Keresztény Egyetem munkatársát, valamint Nagy József Barnát, a Magyar Polgári Egyesület elnökét.

Mindenki ügye

Amint a Bihar megyei szervezet elnöke elmondta, az elmúlt néhány évtized során Nagyvárad magyar ajkú lakosságának száma a felére csökkent, s ez a csökkenés gyorsul is, hiszen a fiatalok kivándorolnak, az asszimiláció egyre erőteljesebb. Hogy mindezen változtassanak, az elkövetkezendő két évtized tennivalóit felölelő tervet készülnek útjára indítani, a terv minden egyes fejezete egy fontos témakört ölel fel. Szeretnék, ha a Szent László terv minden váradi magyar terve lenne, hiszen célja az, hogy a váradi magyar közösség fogyását megállítsa és konkrét feladatokat dolgozzon ki ennek megvalósításáért. Amint Csomortányi István kihangsúlyozta: ez nem egyik vagy másik egyesület, vagy épp a néppárt belügye, mindenkinek a véleményére, javaslatára számítanak, s a lehető legszélesebb körben szeretnék az adott témakör szakértőit is bevonni.

Fejezetek

A főbb fejezeteket is ismertette a néppárt megyei elnöke: művelődés, ezen belül a művelődési intézményeink adminisztratív önállóságának az elérése, oktatás, melyen belül céljuk, hogy minden egyes városrészen legyen magyar nyelvű oktatás, műemlékvédelem, s ezen belül többek között az, hogy felállítsák Szent László lovasszobrát, a gazdasági élet, s ezen belül a magyar kis és közepes vállalatok segítése; közlekedés (a város gyalogos-, kerékpáros-, személygépjárműves- és tömegközlekedési fejlesztésének újragondolása, a magyar közösség igényei szerinti alakítása, valamint a Nagyvárad és Debrecen közötti közlekedési kapcsolatok újraépítése), városrendezés, környezetvédelem (ezen belül például a timföldgyár ülepítőhálózatának semlegesítése, mely mind a mai napig megoldatlan, illetve a disznóhizlalda miatti szagszennyezés megszüntetése), egészségügy (a cél egy önálló magyar egészségügyi intézményhálózat létrehozatala), demográfia – ezen belül első sorban a magyar közösség fogyásának megállítása, s nem utolsó sorban nyelvhasználat – ezen belül a magyar nyelv szabad és teljes körű használatának elérése valamennyi közintézményben, hivatalban, a kereskedelmi és szolgáltatói szektorban.

Dr. Szilágyi Ferenc arról szólt: szeretnék Nagyvárad regionális szerepkörét megerősíteni, a cél, hogy régióközponttá váljon, azaz kerüljön a román városhálózaton belül arra a szintre, ahol valós helye van.

„Kiáltó szó”

Mint elhangzott, a következő lépés az, hogy szakértők bevonásával konkrét megoldásokat dolgozzanak ki. Zatykó Gyula hozzátette: a terv hiánypótló, hiszen Kós Károly óta nem foglalta össze senki a problémákat, „kiáltó szó”, mely jelzi, hogy baj van, s közösen kell keressük a megoldásokat.

„Célunk, hogy ősz elejére elkészüljünk a Szent László Tervvel, az abban foglaltakat – vagyis a helyi lakosság igényeit – pedig közvetítsük a városvezetés felé is, amellyel – nem titok – az utóbbi időben egyre jobb a viszonyunk” – mondta Csomortányi.

Egy konkrét elképzelésről is beszámolt: a város peremén lévő üres telkek erdősítésével az erdős területek tényleges felületét lehetne növelni.

A Szent László napok alkalmából felállítandó közéleti sátorban várják majd a lakosok ötleteit, de a Kálvin utca 1. sz. alatti irodában is várják mindazokat, akiknek javaslataik vannak.

Mint elhangzott, őszig ki fogják dolgozni a konkrét programot is, s elkezdődhet a célok megvalósítása. Ez nem politikai kezdeményezés, hanem a nagyváradi magyarok közös programja, hangzott el. „Szomorú, hogy az eltelt másfél évtized során még a célokat sem tűztük ki magunk elé” – jegyezte meg Csomortányi István.

Konkrét célok

Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi tanár arról szólt: kutatóként 10-15 éve foglalkozik a Partiummal és Bihar megyével, nagyon sok szakmai anyag készült el, ezek szakfolyóiratokban jelentek meg, de sokan vannak azon a véleményen, hogy ezek belterjesek, nem lépnek a gyakorlati megvalósítás útjára. Mint elmondta, jó lehetőségnek látja azt, hogy a tanulmányokat a program rendelkezésére bocsássa, gyakorlati hasznosításuk érdekében. Fontos, hogy hosszútávú, konkrét céljai legyenek a magyar közösségnek, hangzott el.

Neumann Andrea