Természetnap Vetésen

Szatmár megye – A természet szeretete
és tisztelete a vetési iskola egyik
legfontosabb alapelvei közé tartozik. Az iskola
vezetősége úgy gondolja, nem lehet
elég korán elkezdeni az ökológiai
témákkal kapcsolatos
tevékenységeket.


Fontos partnerük a projektek
megvalósításában
Juhász Lajos polgármester, valamint
Hudácskó Gyöngyi
iskolaigazgató. Az óvodások az
„Együtt a természetért”
projekt keretében ismerkedtek a közvetlen
környezettel, facsemete-ültetés
során. A kisiskolások részt
vesznek egy érdekes projektben, melynek neve
„A Szamos, a mi hírvivőnk”, ennek
keretében szerdán
megtisztították a Szamos bal
partját. A nagyobb tanulók ebben a
félévben részt vettek „Az
iskolánk a mi
névjegykártyánk” projekt
tevékenységeiben és szerdán
ők is a természetet és
környezetet védték:
facsemetét ültettek az út
mentén, a község
területén, az iskola udvarán
és egyúttal elvégezték az
iskola környékén is a „tavaszi
nagytakarítást”. A munkálatokba
besegítettek az Óvári
Általános Iskola tanulói is,
kölcsönös
segítségnyújtásként,
mivel korábban a vetési iskola
tanulói is részt vettek az
óváriak faültetési
akciójában.