Térkép van, múzeum nincs

Térkép van, múzeum nincs
Bihar megye – A Bihar megyéről készült új térkép bemutatására hívák össze a sajtót a Bihar Megyei Tanácshoz, de az újságírókat jobban érdekelte a Körösvidéki Múzeum új székhelyének a sorsa.

A megyei tanács nagyváradi székhelyén tartott csütörtöki sajtótájékoztatón az osztrák  Schubert&Franzke cég képviselői mutatták be most elkészült Bihar megye térképüket, melyből ezer darabot ingyen bocsátottak a megyei tanács rendelkezésére. Ugyanakkor  bemutatták a térkép online változatát is, mely a megyei tanács honlapjáról is hozzáférhető. Megjegyzendő, hogy az online verziónak van magyar nyelvű menüje  is, de a települések magyar megnevezése nincs feltüntetve a térképen. A térképeket a megyei tanács a helyi önkormányzatok között osztja szét

Múzeum

A sajtótájékoztató alkalmat adott az újságíróknak arra, hogy a Körösvidéki Múzeummal kapcsolaos kérdéseiket is feltegyék. Az egyik kérdés úgy hangzott, hogy  a megyei tanácsenök bármilyen módon felelősnek érzi-e magát a múzeumfelújítás körül kialakult bonyodalmak miatt. „A legnagyobb hibám az volt, hogy nem bontottam fel a szerződést a Selinával, pedig a törvény erre lehetőséget biztosított”- jött az ingerült válasz az addig nyugodtnak mutatkozó tancselnöktől. Ugyancsak újságírói kérdésre válaszolva Tirle hozzátette, hogy annak idején nem gyakoroltak nyomást rá azért, hogy aláírja a szerződést. Több objektív körülmény késztette őt arra, hogy megyegyezzen a Selinaval.

Profitéhség

Tirle kijelentette: sajnálja, hogy a Selina nem értette meg azt, hogy a Körösvidéki Múzeum ügye nem megyei, hanem országos fontosságú kérdés, és leszögezte, hogy addig nem fog átvenni egy részben elkészült munkáltatot sem, amíg az nem használható vagy működtethető függetlenül a még át nem vett munkálatrészektől. Radu Tirle elpanaszolta, hogy a Selina nem elégszik meg azzal, hogy harminc százalékos profittal dolgozzon, „neki nolycvan, száz, kétszáz százalékos profit kell. Mikor elmesélem más tanácselnököknek, hogyan dolgozik Beniamin Rus, azt válaszolják nekem, hogy meg ne lássák a Selinat az ő megyéjükben, mert a rendőrséggel kergetik ki őket onnan!”- foglamazott Tirle. A tanácselnök haragjának legfőbb oka az, hogy a Selina nem vállalta át a felújítás hetven milliárd régi lej értékű költségének felét akkor, amikor a tanácsnak nem állt rendelkezésére ekkora összeg, ehelyett további negyven milliárd lejjel terhelte meg a felújítási költségvetést. Így jelenleg a 13 millió euró összköltségű munkálat értékének negyven százaléka a Selina profitját teszi ki, mondta Tirle hozzátéve, hogy addig nem írja alá a munkálatok folytatását elősegítő szerződéskiegészítést a Selinaval, amíg nem tisztázódik az, hogy mi történt azzal a pluszban elköltött negyven milliárd régi lejjel, melynek kifizetéséhez a megyei tanács nem járult hozzá. Amíg ez a kérdés nem tisztázódik, addig a tanácselnök nem kíván szerződést kötni más céggel sem a múzeum munkálatainak befejezésére. Ebből kifolyólag a megyei tanács kénytelen újabb egy évre meghosszabbítani a római katolikus püspökséggel kötött bérleti szerződést a püspöki palota épületére, melynek bérléséért az elmúlt tizenhat hónapban havi hatezer eurót fizetett a tanács. Tirle bejelentette, hogy a jövő héten kíván találkozni ez ügyben Böcskei László megyés püspökkel. A tanácselnök megemlítette, hogy az önkormányzat a negyven milliárdos tétel miatt beperelte mind a Selinat, mind pedig a telepvezetéssel megbízott céget. „Várjuk az igaszságügyi műszaki szakértői vizsgálatot, hogy felmérje, mennyibe kerültek valójában a múzeumnál elvégzettt munkálatok” – tette hozzá végül.

Pap István