Terjengő bűz, omló falak

Terjengő bűz, omló falak
Nagykároly – A nagykárolyi színház és a közelében lévő épületeket tekintette meg a napokban, Kovács Jenő polgármester és Keizer Lajos alpolgármester.

Kovács Jenő polgármester és Keizer Lajos alpolgármester terepszemlét tartottak a színházban, a Művelődési Házban és a mögöttük lévő épületekben. A Művelődési Ház – L–alakú épülete mögött több ingatlan is található. Itt kapott korábban egy rendkívül rossz állapotban lévő részt, a Rekettye Kulturális Egyesület. Az egyesület tagjai kétkezi munkával, pályázati és önkormányzati péznekből megkezdték ennek felújítását és beindították foglalkozásaikat. A munka azonban véget ért, mivel a székház mögötti épületbe beköltöztették azokat a szociálisan nehéz helyzetben élő családokat, akik korábban államosított épületekben éltek. Ezzel a költöztetéssel a bűnözés is beköltözött a Rekettye életébe. Mindennapossá váltak a betörések, fenyegették a foglalkozásokra járó gyerekeket, kárt tettek az épületben, felfeszítették a zárakat, stb. Az egyesület tagjai mivel nem tudták nyugodtan folytatni a munkát, visszaadták az ingatlant. Mára a lakatlan épület Nagykároly legújabb ingyenes közvécéjeként funkcionál. Ide járnak ugyanis szükségleteiket elvégezni a szociális otthon lakói. A környéken járva elviselhetetlen bűz fogadja azt a már–már bátornak is nevezhető személyt, aki be mer menni az udvarba. Betört ablakok, omló tetőszerkezet, düledező falak képe tárul elénk. Mindez Nagykároly színházától húsz méterre, a Művelődési Háztól egy falnyi távolságra, a város központjában.

Mi a teendő?

A problémával kapcsolatosan megkerestük Keizer Lajos alpolgármestert is. „Nagyon lesújtottak a látottak. Ilyesmi egy civilizált helyen nem történhet meg, egyszerűen nem tudom megérteni, hogy fajulhattak eddig a dolgok.”–mondta Keizer.

Az alpolgármester elmondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megoldást találjanak a helyzetre. Nem pillanatnyi megoldásra van szükség, hanem véglegesre. Az is felmerült, hogy a szociális otthonban élőket a Kaplonyi úton lévő egykori kaszárnyába költöztetik.

Hogy mindezt komolyan gondolják, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy múlt heti ülésén a helyi tanács tagjai elfogadták azt a javaslatot, mely szerint nem kaphatnak többé gyorssegélyt, azok a roma családok sem, akik már szinte szerves részei voltak a Polgármesteri Hivatal bejáratának. Az alpolgármester elmondta, a jövőben csak halálesetben adnak ki gyorssegélyt. Kivétel ezalól nincs, tette hozzá Keizer, hiszen ez egy olyan lépés, amit rég meg kellett volna tenni.