Térbeli párbeszéd a természet anyagaival

Térbeli párbeszéd a természet anyagaival
Nincs ideje unatkozni Jakobovits Márta képzőművésznek: májusban Bukarestben nyílt kiállítása Metamorfózis-mimézis címmel, a budapesti Erlin Galériában pedig e hónap végéig nézhető meg Koordináták című tárlata. A nyitóünnepségeken számos ismerőse jelen volt.

Jakobovits Márta Ferenczy Noémi-díjas kerámiaművész az Erdély Online-nak elmondta: Mada Mirea művészettörténész meghívására állított ki május hónap folyamán Bukarestben, a Mogoşoaia-i Brâncoveanu-paloták művészeti központban, Metamorfózis-mimézis címmel. Körülbelül 170 munkáját állította ki, az utolsó tizenöt év termését. „Különböző elrendezéseket csináltam, melyek egyfajta folyamatként mutatják be egy-egy periódusomat, hogy tulajdonképpen abban az időszakban mivel foglalkoztam, mire figyeltem. Naplószerű feljegyzéseknek is tekinthetőek, párbeszédnek, ami az anyagon keresztül, az agyagban nyilvánul meg. Az így keletkezett kompozíciókat ezért én zarándoklásnak nevezem”, magyarázta. Hozzátette: egy bizonyos idő óta ugyanis állandó témája az anyagok egymásba való átalakulása, és egymás utánzása. Nagyon sokat tanul a természettől, és azt tapasztalja, hogy a kövek, fadarabok és egyéb természeti képződmények nagyon erősen hatnak rá. Sok minden mellett közömbösen elgyalogol, bizonyos dolgok azonban „megszólítják” őt, valamiért úgy érzi, hogy valamilyen üzenetet közvetítenek a számára. Emiatt elkezdi izgatni például egy kőzet darab formája, anyagszerűsége. Elkezd ebbe az irányba keresgélni a kémia, az alkímia segítségével, a kerámiazománcoknak a kombinálásában, a formák világában, majd ezt a fajta ráközelítést állítja ki átrendezhető együttesekben, installációkban. Ezek tehát tulajdonképpen bemutatják azt, hogy miként próbálja kialakítani ezt a dialógust, ráirányítani a figyelmet a felvázolt probléma titokzatos létezésére, és mely ugyanakkor más-más tartalmakat kap annak függvényében, hogy milyen térrel folyik éppen ez a párbeszéd. Bukarestben nagyon különleges belső terekre- összesen négyre- talált, és mindig az adott teremhez viszonyítva próbálta kialakítani ezeket az elrendezéseket.

Koordináták

Ezután jött a budapesti meghívás, ahol egészen más anyagot mutat be az Erlin Galériában. Koordináták címszó alatt összegezte, illetve csoportosította az alkotásait. Ezek nagy része ugyan már bemutatásra került különböző hazai vagy nemzetközi tárlatokon, de ilyen formában most először látható Magyarországon, egészen július 28-ig. A bukarestihez képest ezek a munkák egy nagyobb periódust ölelnek fel. Azért ment még jobban vissza az időben, hogy egy témának az állandóságára hívja fel a figyelmet, mely meglátása szerint tovább él mintegy folyamatosan megoldásra váró titokzatos problémaként, mely sokféleképpen értelmezhető. Úgy fogalmazott: megpróbál a lehető legjobban ráközelíteni arra a titokzatos dologra, amit számára ez az egyszerű jel- mármint a koordináta- szimbolizál, ami függőleges és vízszintes, de kereszt is, illetve ugyanúgy lezárása is lehet a térnek, vagy nyitás, egyfajta tájékozódási irány az életben vagy a térben. Ezt a hangulat próbálta különböző papírkollázsokon, és merített papírkollázsokon bemutatni, melyeket a hozzá kapcsolódó kerámiákkal társított. A budapesti az előzőnél kisebb méretű kiállítás, de ebben az esetben is fontos szerepet játszik a tér. Azért is vitt inkább papírművészeti és falra tehető dolgokat, mert a kisebb térben a földszinttel nem nagyon lehet mit kezdeni, csak néhány alakzatra tett munkát tudott kiállítani, illetve kihasználta a falakat.
A vernisszázson P. Szabó Ernő művészettörténész azt emelte ki: az anyag, a szín és a forma – valóban ez a három kifejezés Jakobovits Márta művészetének három kulcsszava, ennek megállapításához nincs szükségünk monográfiára, ez a tény kamarakiállításként felfogható tárlaton látható művekből is kiolvasható. Annál is inkább, mert a válogatásnak a rendelkezésre álló tér mennyiségi szempontból valóban határt szabott, a válogatás módja azonban lehetővé teszi, hogy ne pillanatképet kapjunk a művész munkásságáról, hanem érzékeljük annak súlypontjait, a különböző anyagokkal végzett kísérletek közötti kapcsolatokat is.

Ciucur Losonczi Antonius