Templomszentelési ünnepség lesz Érszakácsiban

Szatmár megye – Október 17-én, vasárnap délután 15 órától ünnepi istentisztelet keretében adnak hálát Istennek az érszakácsi református hívek a megújult templomukért – tájékoztatott Gál Sándor, az Érszakácsi Református Egyházközség lelkipásztora.

A lelkész elmondta, hogy a nyár folyamán megújított templomuk az idén 250 éves, ezért választották az idei esztendőt az Isten Házának rendbetételére. A templomszentelési istentiszteleten Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke fogja hirdetni Isten Igéjét, de részt vesz az ünnepi alkalmon Nt. Nagy Sándor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye újraválasztott esperese, a környező egyházközségek meghívott lelkipásztorai és a faluból elszármazottak is, akik közül nagyon sokan anyagilag is támogatták a templom felújításának munkálatait. A hálaadó istentiszteleten ünnepi műsort adnak elő a gyülekezet vallásórás gyermekei és ifjai, akik zenés-verses összeállítással kedveskednek majd a jelenlévőknek. Az egyházközség presbitériuma minden érdeklődőt szeretettel vár a templomszentelési istentiszteletre.