Templomot áldottak Hegyközújlakon

Templomot áldottak Hegyközújlakon
Bihar megye- Múlt szombat délután Exc. Böcskei László váradi római katolikus megyés püspök ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a belsőleg felújított hegyközújlaki templomot.

A Nagyváradhoz közeli, észak-keleten fekvő hegyközi települések római katolikus híveit, így a hegyközújlaki egyházközséget is, amely filia, a hegyköztótteleki Szent József-plébánia, valamint a hegyközcsatári Szűz Mária neve plébánia látja el, amelyeknek plébánosa 2014 szeptemberétől Kruzslitz Imre atya.
A hegyközújlaki kápolna-templomot 1739-ben gróf Csáky Miklós (1698-1757) váradi püspök építtette Nepomuki Szent János tiszteletére, a tornyát az 1960-as években építették rá, egykori esperes-plébánosa Binder György (1929-2007) idején. Az idők múlásával a templom állapota megromlott, így szükségessé vált felújítása. A helyi hívek áldozatos hozzájárulásával, adományaikkal és munkájukkal, a nagyváradi püspökség jelentős támogatásával, pályázattal, a helyi önkormányzat segítségével, a templom belsőt három hónap alatt sikerült felújítani, a festés, padlózat és a villanyhálózat cserével, valamint a szobrok restaurálásával, újravarázsolták a templombelsőt.

Hitünk megélése

A plébános a szentmise elején köszöntötte a püspököt, a vendég paptestvért, aki egykor itt szolgált, Szebeni Sándor és Somogyi Lajos hegyközpályi elöljárókat, és a megjelent ünneplő híveket, és a máshonnan ide érkezett zarándokokat. Megköszönte a közösség hozzáállását a felújításhoz, névleg is kiemelve Csipai Ferenc gondnok és Vincze Gyula harangozó munkáját, Géczy János villanyszerelését, valamint a Marján János és Szilágyi Gyula irányítása alatt zajlott kőműves és festési munkálatokat, valamint köszönetet mondott a hölgyeknek is, akik takarítottak és az ünnepre virágokkal feldíszítették a templomot. Ezután a főpásztor körbejárva megáldotta a templombelsőt. Szent Márk evangéliumát (Mk. 9, 30-37) a vendég köröstarjáni plébános, Bărbuţ Péter olvasta fel.
Szentbeszédében Böcskei László püspök utalva az evangélium tanítására, hangsúlyozta az alázatosságot és a gyermeki lelkület tisztaságát, majd Isten áldását kérte a megújult templomra és mindazokra, akik ezt a felújítási munkát végezték, köszönet és hála a megvalósításokért, a Jóisten dicsőségére és mindannyiunk örömére. Rámutatott, hogy nemcsak az épület, a templom fontos, ahol Isten világával találkozhatunk, aki mindenkor és mindenhol felkarol minket, hanem a hívek közössége is, hitünk megélése. A szentmise végén áldását adta e kis számú, de nagyon lelkes hívek közösségére. A szentmise felemelő zenei szolgálatát a hegyköztótteleki plébánia kórusa látta el, Miklós Spurigán Zoltán kántor vezetésével.
Az ünnepi szentmise résztvevőinek, a vendéglátók szeretetük jeléül, a templom mögötti kultúrotthonban, bőséges agapét rendeztek.

Szebeni Lajos