Templomkorszerűsítést ünnepeltek Dabolcon

Templomkorszerűsítést ünnepeltek Dabolcon

Szatmár megye – A faluból
elszármazottak, az itthon maradt hívek
adományaiból, illetve minisztériumi
támogatással több
korszerűsítési munkálatot
sikerült elvégezni a dabolci református
templomban, ezt ünnepelték vasárnap a
közösség tagjai, illetve a
meghívott vendégek.


Lambériáztak, új csillárt
szereltek fel, új varrotast
készítettek, a falubeliek új
szőnyegeket adományoztak, a
kultuszminisztériumtól kapott
tízezer lejes támogatásból
pedig további belső
felújításokat végeztek a
templomban. „További külső
munkálatok kellene még végezni, de
az eddig elvégzett
korszerűsítésekre is nagy
szükségünk volt – mondta
Szilágyi István, a dabolci
közösség református
lelkésze. – Ez nagyon nagy
előrelépés számunkra,
ezért hálát adunk az Úr
Istennek. Közösségünk nem nagy,
körülbelül százötven lelket
számlál, viszont nagy
összetartásról tettek
tanúságot ez idő alatt”
– folytatta. Szilágyi ugyanakkor elmondta,
a parókia udvarát is
felújították.

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten –
amelyen az egyházmegye meghívott
lelkészei mellett jelen volt Erdei D.
István parlamenti képviselő is
– Sipos Miklós, a Szatmári
Református Egyházmegye esperese hirdetett
igét.