Templomfelújítások a Templomok Útja programban

Templomfelújítások a Templomok Útja programban
A Középkori Templomok Útja program keretében három romániai középkori templomot is sikerült felújítani. A programot ismertető konferencia múlt csütörtökön zajlott le Nagyváradon.

A Középköri Templomok Útja – mint tematikus útvonal – 2009-ben indult azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kilturális örökséggel ismertesse meg az érdeklődőket, mely a valaha egy történeti régiót alkotó Felső-Tisza-vidék, Kárpátalja és a Partium északi részén található. A Középkori templomok útja a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműköfési Program 2007-2013 támogatásával, három különböző együttműködési projekt keretében, többek kzött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség, valamint a Szatmár Megyei Tanács partnerségében indult el. A fejlesztés célja az volt, hogy a kiemelkedő örökségturisztikai és művészettörténeti értéket jelentő középkori templomokat összekötve egy közös tematikus úttá fejlessze, illetve hogy egy közös turisztikai útvonal jöjjön létre a magyar-román határtérségben. A templomok útját bemutató konferenciát, illetve kiállítást szerveztek csütörtökön a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban is.
Itt Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve többek között azt, hogy vissza kell foglalni azokat a szent helyeket, amelyeket az elmúlt évtizedekben elveszni láttak a hívek. Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő beszédében kifejtette, hogy annak idején megszületett az a döntés, hogy a turizmusra lehívható uniós pályázati kiíráson belül indítsanak el az egyházi turizmusra vonatkozó pályázati kiírást is, amelyben lehetőség nyílik arra, hogy olyan terület is forráshoz jusson, ami eredetileg nem volt célterülete a pályázati kiírásnak. „A Bihar Megyei Tanács épületében született meg a döntés a nyolc megye (négy romániai és négy magyarországi határ menti megye – szerk. megj.) és a két kormányzati döntéshozatali szereplőknek köszönhetően, és ez volt annak a folyamatnak a kezdte, amelynek következtében most itt állhatunk, és lezárhatunk egy pályázatot. Ennek a pályázatnak köszönhetően újul majd fel a nagyvárad-újvárosi református templom, és a váradi vártemplom is” – fogalmazott Szabó Ödön.

Bővíteni

A beszédek után az előadások következtek: Deák Attila településfejlesztési szakértő az ügynökség részéről a templomok útja projektről, és annak jövőbeni hatásairól beszélt az egybegyűlteknek, Kollár Tibor a projekthez kapcsolódó monografikus igényű promóciós kiadványokat ismertette, dr. Diószegi László a Teleki László Alapítvány igazgatója a műemlékek védelméről beszélt, kiemelve többek között azt, hogy jelenleg fellelhető műemlékeknek mindössze öt százaléka van restaurálva. Emődi Tamás építész a Szatmár megyei krasznacégényi, berendi és csomaközi középkori templomok teljes helyreállításáról árult el részleteket a megjelenteknek, melyek szintén ennek az együttműködési projektnek a keretében újultak meg. Emődi Tamás korábban kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy a projket keretében több tametikus útvonalat találtak ki, de ezekben nem csak középkori templomok szerepelnek, hanem egyéb történelmi nevezetességek is, például a nagykárolyi Károlyi kastély, valamint Kölcsey Ferenc és Ady Endre szülőházai is. Mind Emődi Tamás, mind pedig Demeter Zsuzsa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. képviselője elmondták, hogy a programot ki szeretnék terjeszteni Bihar megye északi részére is. „Ebbe az irányba is szeretnénk bővíteni a templomutat, de ezt a források függvényében lehet majd megvalósítani” – jegyezte meg Demeter Zsuzsa. A templomok útja elnevezésű kiállítás egyébként mintegy három hétig lesz látható a Lorántffy Központban.

Pap István