Templomfelújítás és incidens

Templomfelújítás és incidens
Felújítás alatt áll a várad-velencei ortodox templom. A restaurálással szeptemberig kell végezni.

A munkálatot a helyi Ciac vállalat végzi, és a Fejlesztési Minisztérium által működtetett Országos Befektetési Vállalat (CNI) finanszírozza. Ioan Mintaş, a kivitelező cég tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy a mintegy 500 ezer lej költségvetésű munkálat során fel kell újítani a műemlék épület tetőzetét, a lefolyócsatornákat és a tornyot is. Miután mindezzel végeznek, az épületet lefestik. Mintaş kifejtette, hogy az eredeti felújítási terveket módosítani kellett, miután kiderült, hogy komoly problémák vannak a toronnyal, amit le is kellett emelni a templomról. Mint hozzátette, szerencse, hogy észrevették ezt, hiszen a torony faszerkezete elcsúszott a párkányzaton, és bármikor leeshetett volna. A helyszínen járva Jakabffy Lászlót, a CNI munkálatvezetőjét kérdeztük az elvégzendő felújításról. Ő elmondta, hogy a toronyfalazattal nem voltak gondok, de a koronapárkányzat nem volt annak idején megfelelően megcsinálva. A faszerkezetes torony bádoglemezei között becsorgott a víz, és a fa elkezdett korhadni, ezért roggyant meg a párkányzat. A felújítás során kicserélik a faszerkezet elkorhadt elemeit, a toronyfalra egy vasbeton koszorú kerül, arra ráépül a párkányzat, és erre helyezik rá majd a tornyot is. Mindent igyekeznek úgy kivitelezni, hogy az épület külalakja ne változzon, lévén, hogy műemlék épületről van szó.

Templomtörténet

A velencei ortodox templomot 1768–1779 között építették provinciális barokk stílusban, építője Schultz mester volt. Mint azt Péter I. Zoltán helytörténésztől, lapunk egykori munkatársától megtudtuk, a templom helyén 1720-ban még egy fatemplom állt. A templom 1836-ban leégett, és 1864-re építették újra, ekkor kapta 40 méter magas tornyát is. Péter I. Zoltán hozzátette, hogy a 18. században nagy számban éltek ortodoxok Velencében, románok mellett görögök, szerbek, macedónok is, ez tette szükségessé egy ortodox templom építését.

Megjegyzendő, hogy tegnapi ottjártunkkor a helyszínen volt Roman Pintea pópa, a templom parókusa is, aki rendkívül agresszívan viselkedett. Fenyegetőzve követelte, hogy hagyjuk abba az épület fényképezését, többek között azt mondva, hogy a templomhoz és a parókiához román események kötődnek, és egy magyar újság ne írjon az ortodox templom felújításáról, a továbbiakban pedig már gazemberekhez hasonlította jelen sorok íróját.

Pap István