Templombúcsú volt Bihardiószegen

A diószegi templom, melyben dr. Seregély István ny.egri érsek misézett
A diószegi templom, melyben dr. Seregély István ny.egri érsek misézett
A helyi családi gyökerekkel rendelkező dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek celebrálta Bihardiószegen a búcsús szentmisét az elmúlt vasárnap.

 

Vasárnap, augusztus 24-én déli 12 órakor már nem lehetett helyet találni a bihardiószegi római katolikus templomban, ahol templombúcsút tartottak. A kis közösség, melynek lelki vezetője Szűcs Attila tisztelendő, az egyház egyik legrangosabb vezetőjét hívta meg a templom búcsújára: dr. Seregély István nyugalmazott egri érseket, aki a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt, s még mindig aktívan végzi egyházi teendőit az anyaország nyíregyházi körzetében, és sokat megfordult a Partiumban templombúcsúk, lelki gyakorlatok alkalmával. Szűz Mária mennybeli megkoronázásának ünnepén bemutatott szentmisét végezve, szónoklatában a ny.érsek kihangsúlyozta Mária földi és mennyei lényegét, az édesanya feladatának szerepét a családban, az életben. Máriának, az Istenanyának a hallgatás, a tűrés példaképének jutalma az volt, hogy „halála” után az egyház égi királynőjévé lett, ünnepét pedig az egyház augusztus 22-én tartja.

“Isten fizesse meg”

Szűcs Attila köszönte meg dr. Seregély Istvánnak, hogy elfogadta a meghívást, a liturgiához fűződő egyházi zenét Mihály Balázs érkeserűi plébános biztosította. A szentmisét a pápai himnusz, a nemzet himnusza és Erdély himnusza zárta. Az érsek megáldotta a falu egyik beteg gyermekét, aki szintén jelen volt a szentmisén, mely után a hívek felállva “Isten fizesse meg”-gel köszönték meg az érsek fáradozását. Ebéd után a helyi gyökerekkel rendelkező ny.érsek családi kötelességnek eleget téve meglátogatta még élő hozzátartozóit, végül a már elhunyt családtagjai sírjánál rótta le kegyeletét.

Újvári Tamás