Templombúcsú volt Érsemjénben

Templombúcsú volt Érsemjénben
Bihar megye – Vasárnap ünnepelte az érsemjéni római katolikus egyházközség temploma búcsúünnepét. A helyi, valamint a környező településekről elzarándokolt hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot.

Az ünnepi szentmise elején Borsi Imre Lóránt helyi plébános köszöntötte a megjelenteket, köztük elsőként az egyházi, illetve világi méltóságokat: Győrfi József kerületi esperest, Duma Sándor érseléndi görög katolikus esperest, Jaczkó Dániel bagaméri görög katolikus tisztelendőt, Radu Sabău érsemjéni ortodox tisztelendőt, illetve Derzsi Ákos parlamenti képviselőt, Balazsi József polgármestert és Timár Sorin alpolgármestert.

Megbékélt lélekkel

Az ünnep szónoka, Jaczkó Dániel tisztelendő prédikációjában legelőször a templombúcsú lényegére hívta fel a figyelmet, amikor is egy közösség templomának „születésnapját” ünnepeljük. „Üdvös dolog, hogy a több mint hetven évvel ezelőtt felszentelt érsemjéni római katolikus templomot a helyiek most is magukénak érzik, megtöltik azt, és sorsát a szívükön viselik. A búcsús szentmise lényege, hogy az ünnepség végén az emberek megbékélt lélekkel távozzanak, és ezt a békességet vigyék otthonaikba. Ezt azonban, csak úgy érhetjük el, ha szívünket az Istenhez emeljük” – figyelmeztetett a tisztelendő.

Testvértelepülések kapcsolata

A befejező áldás előtt Borsi Lóránt atya megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult az ünnepség fényéhez, akár szolgálattal, akár kétkezi munkával vagy adománnyal. Külön megköszönte Jackó Dániel tisztelendő szónoki szolgálatát, mely biztosan hozzájárul Érsemjén és Bagamér testvértelepülések jó kapcsolatának ápolásához. A ünnepi együttlét végül a helyi kultúrotthon ebédlőjében folytatódott, ahol szeretetlakoma várta a meghívottakat.