Templombúcsú Tasnádszántón

Templombúcsú Tasnádszántón
Szatmár megye – A Loyolai Szent Ignác — a Jezsuita rend alapítója — tiszteletére felszentelt tasnádszántói római katolikus templom augusztus elsején ünnepelt búcsúja ünnepi szónoka Ft. Pálos István székesegyházi kanonok volt.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, 1836–ban épült tasnádszántói római katolikus templomot Loyolai Szent Ignác — a Jezsuita rend alapítója — tiszteletére szentelték fel. A templom búcsúját augusztus 1–jén tartják, s mint minden évben, az egyházközség itthon maradt és távolba szakadt hívei is együtt ünnepelnek.

Vértanú püspök

Mint azt a tasnádszántói római katolikus plébánostól, Ft. Tyepák Lászlótól megtudtuk, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye volt püspöke, Dr. Bogdánffy Szilárd vértanú boldoggá avatása alkalmából minden esperesi kerület egy zászlót készített a kommunizmus idején vértanú halált halt püspök emlékére. Egy ilyen zászlót a tasnádszántói híveknek vasárnap adott át a tasnádi egyházközség képviseletében Ft. Pék Sándor plébános. A boldoggá avatási szertartásra október 30–án kerül sor a nagyváradi bazilikában. Ehhez hasonló csodálatos esemény Szent László királyunk szentté avatása volt az akkori váradi egyházmegyében — fűzte hozzá a plébános.

Választott

A templombúcsú ünnepi szónoka Ft. Pálos István székesegyházi kanonok–apát volt. Szentbeszédéből Loyolai Szent Ignác élettörténetével ismerkedhetett meg a hallgatóság, megtudhatták azt, hogy az egykor világi életet élt, és annak örömeinek adózó ifjú hogyan válaszolt Isten hívására, maga mögött hagyva addigi életét, és az ahhoz kapcsolódó értekrendjét. A szónok arra is figyelmeztetett, hogy az Istentől kapott hitet, erőt és a krisztusi szeretet a templomból kilépve is gyakorolni kell. Pontosan úgy, ahogy attól a mestertől, a bírótól tanultuk, aki meghalt a kereszten az emberiségért, mert nem elég eljönni a templomba, onnan úgy kell távozni, hogy a világ sója legyen az, aki merít az isteni szeretetből, és ezt lássa a házastárs, a gyermek, a világ. Azt, hogy tudunk megbocsátóak, türelmesek, ha kell áldozatot vállalóak lenni — fejezte be szentbeszédét Ft. Pálos István plébános.

Karikás Enikő