Templombúcsú Szent Miklós ünnepén

Szatmár megye — Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lelkigyakorlattal készülnek templomuk búcsúünnepére a szatmári magyar görög katolikusok.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lelkigyakorlattal készülnek templomuk búcsúünnepére a szatmári magyar görög katolikusok. A lelkigyakorlatra december 3–án (péntek), és december 4–én (szombat) 18 órától várják a híveket, a lelkigyakorlat vezető és ünnepi szónok id. Mosolygó Tamás sárospataki parókus lesz. December 6–án, a 18 órakor kezdődő szentliturgiát körmenet, miroválás, antidórosztás követi. Mint id. Pallai Béla címzetes esperes, parókus megfogalmazta „az idei búcsún a huszadik születésnapunkat is ünnepeljük egyben, hisz templomunk védőszentjének Szent Miklósnak emléknapján 20 éve újjászületve tartjuk meg ezt a gyönyörű decemberi eseményt, templomunk búcsúünnepét.

Nem mintha addig nem ünnepelt volna Szent Miklós búcsút egyházközségünk — sajnos jól tudjuk, hogy ki sem volt szabad mondani a görög katolikus jelzőt. Ha megtépázva is, de fennmaradt egy mag, amely visszatért ősei hitéhez. Az elnyomatásból, minden partiumi magyar görög katolikus közösségből ez az egyházközség volt az első, aki először vállalta fel, hogy görög katolikusnak vallja magát. Nem ment egykönnyen, s még ma is sok falba ütközünk, olykor belső falakba, régi visszamaradt ideológiák nyitni nem akaró ajtajaiba. De voltak és mindig vannak segítséget nyújtó kezek, akik támogatásukat nem vonják meg, akik az egyház ügyét fontosnak tartják”.