Templombúcsú: Délben a Szűzanyánál

Templombúcsú: Délben a Szűzanyánál
Nagyvárad- A Fájdalmas Szűzanya ünnepén, vasárnap délelőtt tartották a Premontrei Préposti Széktemplom búcsúünnepségét. A templom védőszentjének ünnepén megjelenteket Fejes Rudolf Anzel apát, prépost-prelátus üdvözölte, az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt.

Az ünnep vendégszónoka Jakab Krisztián, a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye állandó diakónusa volt, aki prédikációját Paul Claudel megtért francia költő Délben a Szűzanyánál című költeményéből vett idézetekkel foglalta keretbe. Megjegyezte: kisdiákként a közeli iskolából sokszor átment a premontrei templomba, mindig megcsodálta a sárvári Mater Dolorosa kegyszobor másolatát, és megerősödve, megelégedve, megbékélve távozott a szent hajlékból. Egy történet elmesélésével azt tanácsolta az egybegyűlteknek: ne a pénz csengésére legyen kihegyezve a fülük, hanem tekintetükkel az égre figyeljenek, és használják ki azokat az eszközöket, melyeket az anyaszentegyházuk nyújt számukra egy-egy búcsú alkalmából. Kövessék Krisztust, és legyenek büszkék arra, hogy a sárvári Mária-kegyszobor másolata a premontrei templomban található, adják ezt hírül másoknak is, és fogjanak össze, nyújtsanak segítséget az apátnak abban, hogy restaurálni lehessen ezt. Nem csak vasárnap, hanem ünnepnapokon is térjenek be az Úri utcai templomba, és adjanak hálát Istennek azért, hogy Váradon még működik a premontrei rend- hangsúlyozta.

Ciucur Losonczi Antonius