Tempfli József megyés püspök levele

Tempfli József megyés püspök levele
Az európai parlamenti választás kapcsán közöljük a Püspök úr levelét: „Iuncti valemus, collidentes frangimur! Ha összetartunk mindent elérünk, ha egyenetlenkedünk tönkremegyünk!”

November 28–30-án a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség meghívására részt veszek Esztergomban a Szent Adalbert Konferencia Központban az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira és az emigrációra című 3 napos nemzetközi konferencián.

Bár még napokba telhet míg hivatalosan közlik a november 25-i EU-s választások eredményét mégis már a mai napon gratulálok úgy Főtiszteletű Tőkés László püspök úrnak, mint Frunda György és Sógor Csaba szenátor uraknak, hogy bekerültek az EU Parlamentbe! A választás reggelén – mint a Bihari Naplónak is nyilatkoztam interjúmban – azért imádkoztam, hogy úgy a Püspök Úr mint Szenátoraink sikerrel jelöltessenek. Mély hitemből fakadóan mikor valamiben kilátástalannak látom a helyzetet Istenhez folyamodok, ki a történelem Ura, s amikor alkalmasnak látja mindig hatalma van arra, hogy kinyilvánítsa érzékelhető módon is isteni hatalmát.

Hála szavazóinknak

Az általam nagyon tisztelt Reményik Sándor is „Miért hallgatott el Végvári” című versében így ír: „Elhallgatott, – mert vad tusák közül / Immáron Istenéhez menekül / Vele köt este-reggel új kötést / És rábízza az igazságtevést.”

Hála szavazóinknak, a magyarság mindhárom jelöltjének sikerült bejutni az EU Parlamentbe. Nagyon fáj, hogy Bíró Rozália szeretett és becsült alpolgármesterünk nem juthatott be annak következtében, hogy választások előtt a magyarság képviselői nem tudtak egyezségre jutni.

Kifogásolom Tőkés püspök úrnak személyemmel kapcsolatosan azon megjegyzését „Tempfli atyát például Nagyváradon valósággal „sztárolják” velem szemben. Ő lett , akaratlanul is, az UDMR üdvöskéje. (Nem irigylem.)”. Magam nem tudtam volna ilyen megjegyzést tenni egy püspök társamra!

A köz szolgálatában

Jónéven vettem Markó Béla elnök úrnak azon nyilatkozatát a választások után, hogy, amit nem tettünk meg a választások előtt most tanulva ebből készek kell legyünk utána megtenni. Örvendek, hogy Tőkés püspök úr is így nyilatkozott. Adja Isten, hogy így legyen! Most pedig ezért imádkozom tovább, mert tartom azt a latin közmondást is: „Sutor ne ultra trepida – suszter ne menj tovább a kaptafánál!”, vagyis amit életcélnak választottál, maradj meg annak. Magam a köz szolgálatát választottam életcélul és ezért hiszem, hogy a választási győzelemnek én is részese vagyok, persze Istennél való meghallgatásom révén.

Szeretettel s feledve a sérelmet,

Tempfli József

Nagyvárad, 2007 november 26.