Teljes szelídséget tanúsítván

Teljes szelídséget tanúsítván
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere is reagáltak Tőkés László EP-képviselő sajtóirodájának közleményére.

 

 

 

Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája közleményt adott ki, melyben kifogásolják azt, hogy Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere sorra járja a váradi református egyházközségek presbitériumi gyűléseit, mely látogatások állításuk szerint kampánycélokat szolgálnak.

 

Megkértük Csűry Istvánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökét, hogy mondja el erről a véleményét. A püspök kifejtette: „személyesen nem voltam ott az olaszi gyülekezetben, és nem tudom, mi hangzott el ott, de meglep, hogy olyan szörnyű dolog lenne ez, ami ellen közleményt kell kiadni. Arról sem tudok, hogy Őssiben, vagy bármelyik másik gyülekezetben bárki kifogásolta volna politikusok megjelenését. Ha valóban kampány történik, azt nem a templomban kell lefolytatni, hiszen megvannak a kampánynak is a megfelelő fórumai. Én azonban jelen voltam akkor, amikor Biró Rozália a várad-őssi egyházközségbe látogatott el egy bibliaórára, és ott nem fogalmazott meg politikai üzenetet. Inkább közérdekű ügyek kerültek szóba, mint például a szemétszállítás vagy a fűtésrendszer problémája. Mi Őssiben, és azt hiszem, minden gyülekezetben azért látjuk szívesen Biró Rozáliát, mert nagy szerepe van abban, hogy a váradi gyülekezetek megkapják azt a támogatást, amit egyébként a polgármester nem feltétlenül akar megadni. A református egyháznak mindig el kell ismernie azok munkáját, akik tevékenykedtek az irányában, és mindig tartania kell magát ahhoz a parancshoz, amelyet Pál apostol fogalmaz meg Tituszhoz írott levelében: Legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Ugyanezt a szelídséget tanúsítottuk Őssiben akkor is, amikor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Nagy József Barna népszerűsítse a magyar állampolgárságot. És azt is hadd tegyem hozzá, hogy jelen esetben, amikor polgármester-választás előtt áll Nagyvárad, és lehetőségünk lenne arra, hogy magyar polgármestert ültethetünk a polgármesteri székbe, akkor szívügyünk kell legyen, hogy megkeressük azokat az embereket, akik erre alkalmasak lehetnek.”

 

 

 

Kötelesség

 

 

 

Megszólaltattuk az ügyben Biró Rozáliát, Nagyvárad alpolgármesterét is, aki a következőket nyilatkozta lapunknak: „Én úgy hiszem, hogy nekem kötelességem minden olyan közösségbe elmenni, ahova hívnak, és szívesen látnak, és ahol a helyi gondokról, bajokról, eredményekről beszélhetünk, az emberek kérdéseire válaszolhatok. Az elmúlt tízesztendei tevékenységem a bizonyíték arra, hogy senkit sem tiltottam ki ebből az irodából, aki fogadóórára jött, vagy beszélgetni akart, illetve bárhova elmentem, ahova hívtak, és ahol lehetőség volt emberekkel beszélni. Azt hiszem, hogy az a tizenötezer polgár, aki 2008-ban rám szavazott, ezt is várja el tőlem. Amíg alpolgármester vagyok, addig minden nagyváradinak az alpolgármestere vagyok, és kötelességem minden nagyváradi érdeklődésére válaszolni”. Arra a kérdésünkre: a presbitériumi találkozókon kizárólag önkormányzati, helyi ügyek kerültek-e szóba, avagy politikai kijelentések is elhangzottak, Biró Rozália azt válaszolta, hogy erről a presbitériumokat kell megkérdezni.

 

 Pap István