Telefont találtak az egyik diáknál

Telefont találtak az egyik diáknál
Kizártak egy diákot a próbaérettségi keddi felméréséről, tudtuk meg. Ettől eltekintve az anyanyelvi megmérettetés rendben zajlott Bihar megyében. A tételek közepesen nehezek voltak.

Az anyanyelvi próbával folytatódott mind a próbaérettségi, mind az országos felmérő szimulálása. Amint Claudiu Damian Bihar megyei tanfelügyelőségi szóvivőtől megtudtuk, az 1130 Bihar megyei nyolcadikos közül, aki magyar, német, vagy szlovák tagozatra jár, 134-en hiányoztak, a 604 tizenegyedikes közül 25-en, a 686 végzős közül pedig 63-an hiányoztak a megmérettetésről. A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum egyik tizenegyedik osztályos tanulóját kizárták, mivel nála találták a telefonját, tudtuk meg. Arról, hogy ennek milyen következményei lesznek, az osztály tanácsa dönt – ez azokból a tanárokból áll, akik az adott osztályban tanítanak, továbbá a szülőbizottság és a diákok egy-egy képviselőjéből. A tanács dönthet egyebek mellett írásos vagy szóbeli figyelmeztetésről, de akár a magaviseleti jegy levonásáról is.

Tételek

Azok a nyolcadikosok, akiket megkérdeztünk, azt mondták, főleg az első pontnál kapott, toldalékokkal kapcsolatos nyelvtani feladatokat tartották nehezeknek, amúgy a tételek közepesen bonyolultak voltak. Első pontként egy epikus elbeszélő szöveget kaptak, s ezzel kapcsolatos nyelvtani és szövegértési kérdésekre kellett válaszolniuk, második pontként pedig egy farsanggal kapcsolatos szöveget, s ehhez fűződő feladatokat, kérdéseket. Egyebek mellett egy tizenöt-húsz mondatos fogalmazást is kellett írniuk egy farsangi mulatságról.

A tizenegyedikesek ezúttal is kétféle tételt kaptak, akárcsak a tizenkettedikesek, attól függően, hogy humán, vagy reál osztályba járnak. A humán osztályba járó tizenegyedikeseknek többek között egy értekező szöveget kellett írniuk arról, hogy léteznek-e földönkívüliek, harmadik pontként pedig egy középkori legenda ismeretéről kellett számot adniuk, s ezt elég nehéznek tartották. A reál tagozatra járó tizenegyedikesek, akikkel beszéltünk, főleg a harmadik pontot tartották nehéznek – ennek során egy barokk eposz imitációjáról, nevezetesen Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művéről kellett írjanak. A reál osztályba járó tizenkettedikesek szavaival élve „a tételek közepesen nehezek voltak annak, aki tanult”. Viszont a humán osztályba járó magyar tagozatos tizenkettedikesek, akikkel beszéltünk, arról számoltak be, hogy a harmadik tétel olyan történelmi regényekhez kapcsolódott, melyeket még nem tanultak, ezért többen közülük hozzá sem tudtak szólni.

Szerdán nem zajlanak próbavizsgák, csütörtökön pedig matematikából, illetve a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból írandó dolgozattal folytatódnak. A nyolcadikosok, illetve a tizenegyedikesek számára ezzel véget ér az országos felmérő, illetve az érettségi szimulálása, pénteken csak a tizenkettedikesek számára folytatódik, a szaknak megfelelő választott tantárgyból írandó dolgozattal. Az eredményeket március 31-én teszik közzé.

Neumann Andrea