Tejminőségi támogatásra várva

Szatmár megye – Több agrártermelő panaszkodik, hogy hallott a tejminőségi állami támogatásról, de nem tudja, hogyan juthat hozzá. Főleg a kisebb feldolgozók ügyfelei maradnak le a minőségi támogatásról. Rendelet [.rtf – 31KB]

A múlt év decemberében megjelent 123/2006–os számú sürgősségi kormányrendelet rendelkezik a nemzeti agrártámogatásokról, amelyek mintegy kiegészítik az európai uniós (egyelőre csak a növénytermesztési területalapú) szubvenciókat. Többek között a tejminőségért járó literenkénti 30 banis prémium is állami támogatás. Több tejtermelő olvasónk aziránt érdeklődik, hogyan milyen feltételek mellett és hogyan lehet a tejminőségi támogatáshoz jutni. Többek között azok a gazdák nem rendelkeznek információkkal a tejtámogatásról, akik a megye vagy a megyén kívüli kisebb tejfeldolgozó üzemekkel állnak szerződéses viszonyban, mert e kis kapacitású és alkalmazotti létszámú üzemek nem tudnak eleget tenni a törvényes előírásoknak.

Miről is van szó

A szóban forgó jogszabály alkalmazási szabályzatát tartalmazó 850/2006–os számú mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési minisztériumi rendelet 29. szakasza értelmében a tejminőségi prémiumot kérni kell az Országos Támogatás–folyósítási és Intervenciós Ügynökségtől (APIA), s a kérvényhez csatolni kell a felvásárló (gyár) által kitöltött bizonylatot arról, hogy az illető termelő mennyi tejet adott át a feldolgozónak, s ebből a mennyiségből mennyi felelt meg a minőségi követelményeknek, továbbá a szarvasmarhalétszámról szóló kimutatást (az állatok „keresztlevelének” másolatát). Többek között a tejanalízist végző laboratóriumok engedélyeztetéséről, tejminőségi követelményekről és a tej laboratóriumi vizsgálatáról viszont a szintén 2006 októberében megjelent 682/2006–os számú minisztériumi rendelet rendelkezik, amelynek 4. szakasza, (3) bekezdése szerint a tejnek a laboranalízisre való szállítása a vásáró (gyár) kötelezettsége, s nem pedig a termelőé. A tej minőségi vizsgálatát a nagyobb üzemek saját költségükön el is végeztetik, s ennek alapján ki is állítják az APIA által kért tejminőségi bizonylatot.

Megtesszük, de rosszul járnak

Az egyik leginkább bírált megyei kisüzem adminisztrátora érdeklődésünkre elmondta: ők nem tudják a mintegy 600 termelőjük tejét havi legkevesebb két alkalommal Szatmárnémetibe szállítani, de felvilágosították a gazdákat, hogy Szatmárnémetiben, a Depozitelor utca, 28. szám alatti Atlantida céggel állnak üzleti viszonyban, s ott minden gazda vizsgáltassa meg saját maga a tejét, „hisz az ő érdekük, mert ők kapják a prémiumot”. Az adminisztrátor elismerte, hogy ezt ők kellene megtegyék, de nincs rá felesleges emberük. Bár kilátásba helyezte: akár be is tartják a törvény eme rendelkezését, de ebben az esetben a gazdák látják a kárát: a tej átvételekor sokkal szingorúbb ellenőrzésnek vetik alá az átvett tejet, mint ezidáig.

Bódi Sándor