Tehetséggondozás és egymásra figyelés a Művészeti Líceumban

Tehetséggondozás és egymásra figyelés a Művészeti Líceumban
„A tehetséget nem szabad veszni hagyni. A tehetséges diák olyan, mint egy csiszolatlan gyémánt, amelynek értékét a szakképzett tanerők tudják fejleszteni, ám a tehetség felismerésében nekünk szülőknek is nagy szerepünk van” – mondta Bódi László szülő, akinek mindkét gyermeke a Nagyváradi Művészeti Líceum diákja.

–Mi az a többlet, amit csak egy művészeti iskola nyújthat a diákok számára? Miért érdemes a XXI. században művészeti iskolában tanulni? , teszük fel a kérdést.

„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” – írja a háromszoros Kossuth-díjas zeneszerző, Kodály Zoltán, akinek a szavai sohasem voltak aktuálisabbak, mint napjainkban, amikor a művészeti oktatás célja, hogy résztvegyen a személyiség formálásában. A művészet hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. A művészet fogékonnyá teszi a diákokat a szép befogadására, formálja életszemléletüket, magatartásukat. A zenei és művészeti képzés sokkal több készséget fejleszt, mint bármely más tantárgy: akaratot, koncentrálóképességet, figyelmet, emlékezetet, kitartást, fegyelmet. És mindezeket akár egyazon időben is.

„Gyakorló pedagógusként azt tapasztalom, hogy azok a diákok, akik a zene világában jeleskednek, rendszerint a többi tantárgy elsajátításában is kitűnnek. A zenei tehetség fejlődése tehát szorosan összefügg a szellemi képességek fejlődésével. A zeneoktatás látványosan fejleszti az intelligenciát és a szóbeli készségeket is” – emelte ki a zene pozitív hatásait Nagy Viola, a Nagyváradi Művészeti Líceum zene szakos tanára.

Érzelmi nevelés

Érzelmileg és erkölcsileg elsekélyesedő világunkban óriási szerepet kaphat a művészeti órákon történő érzelmi nevelés! A diákok művészi hajlamainak kibontakoztatása egy olyan világhoz vezető út első mérföldköve, amelyen elindulva igazi értékekhez jut, sőt maga is értéket hoz létre.

A Nagyváradi Művészeti Líceumnak különleges hangulata van: itt jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. Itt a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. A sikerélményen keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthetik képességeiket, s mindeközben felfedezhetik önmagukat. A zenei előadások és a kiállítások során a diákok átélik, hogy mit jelent adni, önzetlenül adni! Napjainkban ez szintén egy hatalmas érték! A zenei nevelés bizonyítottan hozzájárul az agresszió csökkentéséhez, odafigyelésre, tapintatosságra, elfogadásra nevel.

Számos versenyen, rendezvényen szép eredményeket értünk el, de talán legnagyobb sikerünk az, hogy a diákok IX. osztálytól kezdve már tudatosan és nem csupán szülői útbaigazításra választják tanintézményünket. „Szerintem a művészeti oktatás egy iránytű ebben a nagy információközpontú világban. Nagyon sok a tartalom, de nem minden tartalom feltétlenül jó, minőségi. A zenének mentalitásformáló hatása van, egy táplálék, amely segít eligazodni a jó, a minőségi élet irányába” – nyilatkozta és Borzási Dávid, a Művészeti Líceum volt diákja, aki jelenleg a Bukaresti Zenekonzervatórium jeles diákja. Továbbá kifejtette, hogy nem mindenki lesz zenész, vagy képzőművész, aki iskolánkban végez, de a művészeti oktatás olyan tudást és készségeket fejleszt, amelyekre az élet minden területén szüksége van az embereknek.

Díjazottak

Talán az a kérdés is fölvetődik a kedves olvasóban, hogy szép és jó a művészeti nevelés, de vajon mennyire mélyülnek el diákjaink a „hagyományos” tantárgyak ismeretében? Ugyanolyan szinten biztosított a színvonalas oktatás/nevelés a többi kötelező, kerettantervben szereplőtantárgy esetében is. Tanáraink legnagyobb része I. fokozati vizsgával rendelkezik, jól felkészült, a tanári pályát hivatásként megélő szakember. Több diákunk a tantárgyversenyek országos szakaszáig is eljutott, és számos díjazottunk is volt.

Érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy amíg nyugaton az emberek komoly összegeket fizetnek azért, hogy gyermekeik művészeti iskolában tanuljanak, hazánkban ez állami finanszírozás alatt működik. Egyedüli befektetés talán a hangszer, és a festékek, a kellékek melyeket gyakorlás céljából meg kell vásárolni, de az iskolának is vannak saját hangszerei, jól felszerelt műhelyei. A vidékről ingázó diákok számára előnyös lehet tanintézményünk választása, mivel a buszbérletek árát az iskola visszatéríti. A távolabbról érkező diákoknak bentlakást is tudunk biztosítani.

Tanulóink itt fölkészülhetnek az életre, a továbbtanulni szándékozóknak megfelelő alapot biztosítunk a középiskolai, valamint az egyetemi szintű oktatási intézményekbe való bejutáshoz. De ami talán még ennél is fontosabb: felkészítjük diákjainkat az ottani követelmények, nehézségek nélküli teljesítéséhez, mivel nemcsak az ismeretek átadására fordítjuk energiáinkat, hanem mindeközben nevelünk, jellemet formálunk és kitartó, lelkiismeretes munkára is szoktatjuk őket. Hiszen egy hangszer megszólaltatása vagy egy művészeti alkotás megjelenítése kitartó munkának a gyümölcse.

A „hagyományos” tárgyak csak arról szólnak, ami körülvesz minket, arról, hogyan működik a világ; a művészeti tárgyak a belső látást valamint a kreatív készségeket fejlesztik. A művészeti oktatásban a tanuló felfedezőútra indul – felfedezi saját belső világát, képességeit, és a különféle művészi formák kifejezésvilágát.

Ötödik osztály

Ha szeptember 11.-én ötödik osztályt kezdesz, és olyan iskolát keresel, amely művészeti képzést (képzőművészet és zeneoktatás), korszerű nevelést, és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a Nagyváradi Művészeti Líceumban a helyed! Minden másnál gazdagabb lehetőséget nyújtunk a művészeti nevelésre, az emberi jellem megszilárdítására, az erkölcsi értékek megismerésére, megértésére és szolgálatára! A tehetségfelmérő próba augusztus 30-án 10 órakor kezdődik az iskolában. A külsős első osztályban is vannak még helyek, ahol a tehetségfelmérő szeptember 5-én, 15 órától veszi kezdetét. A kilencedik osztályba is maradt néhány hely, az ide jelentkező diákoknak, fontos tudniuk, hogy csak szeptember 4-én tudnak beiratkozni, a vizsgákra pedig szeptember 5-6-án kerül sor.

Iskolánk, Bihar megye és a régió egyetlen magyar tannyelvű művészeti oktatást biztosító középiskolai intézménye. Szeretettel várunk! Legyél te is művészetis!

Nagy Gabriella, a Nagyváradi Művészeti Líceum igazgató-helyettese