Tehermentesítenék a forgalmat

Tehermentesítenék a forgalmat
Nagyvárad - Szerda délelőtt a Nagyváradi Metropolisz Övezet és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata egy infrastrukturális projektről szervezett konferenciát, mely a határ menti együttműködést érinti.

Szerda délelőtt a Nagyváradi Metropolisz Övezet és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a “Stratégiai befektetések előkészítése a két urbanisztikai pólus, Nagyvárad és Debrecen szintjén megvalósuló szállítási infrastruktúra részére” elnevezésű projektről  szervezett konferenciát a városháza dísztermében, melyen mindkét város képviseltette magát. A terv a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pénzügyi támogatásával valósul meg. Összköltségvetése 164.175 euró, melynek 85 százalékát az Európai Unió biztosítja, 11,5 százalék állami társfinanszírozás, 3,5 százalék pedig az együttműködő partnerek hozzájárulása. A közös projekt célja és várható eredménye két előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése legkésőbb 2010. november 30-ig egy Debrecent keleti irányba elkerülő út, valamint a Nagyváradi Metropolisz Övezetet kelet-észak-nyugat felé érintő félkörgyűrű megépítésének lehetőségéről. E szakaszok összeköttetést biztosítanának az M35-ös, az M4-es és az észak-erdélyi autópálya között, ehhez azonban magyarországi oldalon további fejlesztésekre van szükség: az M35-ös autópálya déli irányú folytatására, a 4. számú főút négysávos kiépítésére Ebes-Debrecen között, illetve a 471. számú főútnak az átépítésére.

Részleges tehermentesítés

A terülőutak viszonylag tehermentesítenék a két megyeszékhelyet az oda irányuló közúti forgalomtól, azonban azt a jelenlevő szakértők is elismerték, hogy csak részlegesen oldódna meg a közlekedési probléma, tekintettel arra, hogy mindkét település regionális központnak számít. A hatástanulmány elkészítésekor ún. SWOT-elemzést végeznek (erősségek- gyengességek, lehetőségek- veszélyek) és előzetes egyeztetéseket bonyolítanak le a környezetvédelmi, az erdészeti és az útkezelő hatóságokkal. A beruházás közvetlen kezdvezményezettjei a helyi fúvarozók, a szállítási vállalatok és a lakosok lennének, indirekt haszonélvezői pedig a turisták és a tranzitforgalom résztvevői. 

Ciucur Losonczi Antonius