Tartalmat vinni kiüresedett életünkbe

Tartalmat vinni kiüresedett életünkbe
Nagyvárad – Vasárnap délután tartották az idei első ifjúsági keresztény evangelizációs istentiszteletet a Nagyvárad-Velencei Egyházközségnél. A találkozó az ökumenizmus jegyében zajlott.

A vasárnap délutáni ifjúsági keresztény evangelizációs istentiszteleten a Nagyvárad-Velencei Egyházközség gyülekezetének fiatal tagjaiból verbuválódott zenekar valamint a görög katolikus papi szeminárium Schola Cantorum énekkara is szolgált. Igét hirdetett Nánási Sámuel, hatodéves kolozsvári evangélikus teológiai hallgató. A szép számban összegyűlt gyülekezetet Fazakas Ferenc ifjúsági előadó köszöntötte, aki röviden bemutatta az idei első evangelizáció meghívottjait. Az este témája: Halott vagy?!. A sokkoló erejű cím mögötti tartalom elsősorban a lelki kiüresedésre, a hitbéli elgyengülésre és az Istenbe vetett bizalom elmúlására vonatkozik. Az ige a Jelenések könyvének harmadik részéből szólt, és Krisztus levelét idézte meg a sárdisi gyülekezethez.

Segíteni másoknak

Ebben elhangzik: “Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek”. Az igehirdető arra biztatta a jelenlévőket, hogyha lelkileg üresnek érezik magukat, életüket pedig tartalmatlannak, forduljanak embertársaikhoz és segítsenek mások terheit cipelni. “Életed haszna abban áll, hogy mennyit beszéltél a keresztről”- magyarázta az igehirdető. Az igehirdetés román nyelvű változatát a falra kivetítve olvashatták a román anyanyelvű vendégek. A közös imádkozás után Radu Ioan Mureşan, a Schola Cantorum énekkar vezetője vette át a szót, aki elsőként megköszönte Farkas Antal lelkipásztornak a meghívást, majd átadta Exc. Virgil Bercea püspök üdvözletét. A kórus a görög katolikus szeminárium egyetemistáiból áll és műsorán elsősorban liturgikus énekek szerepelnek. Ezekből hallgathattak meg egy csokorra valót az evangelizáció résztvevői.

Mészáros Tímea